Vlaanderen

VOORUIT wil deadline voor uitdoving van dierproeven

Op woensdag 14 juli 2021 vond er in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn een bespreking plaats met betrekking tot dierproeven.
Er was enerzijds een conceptnota van Open Vld en anderzijds een resolutie van Groen.

Europees landbouwbeleid moet ook sociaal zijn

“Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) moet groener -meer aandacht voor het leefmilieu en het klimaat-, maar ook socialer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Veel landbouwbedrijven in Europa werken met seizoenarbeiders wat meer ruimte laat voor wantoestanden, zoals zwartwerk, slechte huisvesting, lage lonen en onmenselijke arbeidsomstandigheden.
Vandaar dat wij als VOORUIT pleiten om binnen het nieuwe GLB eveneens aandacht te hebben voor het belangrijke sociale aspect.

SERV licht Vlaamse begroting door

Op dinsdag 13 juli 2021 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de analyse door de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van de begrotingsvooruitzichten van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Energiearmoede neemt toe

Uit een recente studie van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) blijkt dat de energiearmoede stijgend is.

Energiearmoede kan vanzelfsprekend niet los gezien worden van de algemene armoede”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vooral vrouwen, ouderen en éénoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede.

Triënnale Brugge 2021

Op vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni 2021 bezochten Sonja en ik de Triënnale Brugge 2021. (1)

“Ook de vorige editie in 2018 hebben we aangedaan.
De Triënnale Brugge brengt driejaarlijks hedendaagse kunst en architectuur naar Brugge”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Economisch herstel in gemeenten mag niet stilvallen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 7 juli 2021 naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassing -begrotingsaanpassing light (BA light)- van de Vlaamse regering.

“Ook Belfius heeft daarvoor gewaarschuwd in de ‘Studie Lokale Financiën 2021’ (1)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik citeer: “Lokale besturen zijn de onmisbare schakel voor het economische herstel…” en “Staan lokale besturen financieel voldoende sterk? Is er marge voor de relance?”.

30 natuurinspecteurs voor gans Vlaanderen: veel te weinig!

“Iemand, die regelmatig in de OPEN ruimte en/of in de natuur beweegt, ergert zich aan bepaalde situaties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

En dat aantal situaties -lees ‘overtredingen’- neemt nog steeds toe.
Kan moeilijk anders, er is veel te weinig opvolging, handhaving en controle. Kortom, er zijn te weinig boswachters en natuurinspecteurs
.

Laat de VDAB opnieuw meer zelf doen

Het Rekenhof heeft bij een doorlichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) vastgesteld dat het uitbestedingsbeleid “ondoorzichtig en weinig efficiënt is”. (1)

Meer controle op vangkooien voor vogels

“Het gebruik van vangkooien is strikt gereglementeerd. Maar er bereiken mij regelmatig berichten, zoals nu van een ex-collega van mij van het toenmalige kabinet van Steve Stevaert, dat de strikte wetgeving ter zake overtreden wordt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik vind dit niet kunnen en er zouden dan ook meer controles moeten gebeuren door het Agentschap van Natuur en Bos (ANB)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het gaat uiteindelijk over dierenwelzijn.

Kunnen Europese fondsen bijdragen aan de relance?

“Volgens mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan zou er omzichtiger moeten omgesprongen worden met de aanvragen, bijvoorbeeld is er voldoende co -financiering voorzien, en zouden de goedgekeurde projecten sneller volledig financieel moeten gehonoreerd worden.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele en het Studiecentrum Willy Claes analyseerde de cijfers voor Limburg.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen