Vlaanderen

Meer mobiele slachtinstallaties

Het blijkt dat er nog steeds heel wat overtredingen gebeuren tegen het dierenwelzijn in bepaalde slachthuizen en bij het vervoer van dieren ernaartoe.

“Eén van de oplossingen zouden mobiele slachtinstallaties kunnen zijn, die op of dichtbij de landbouwbedrijven zouden kunnen ingeschakeld worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar uit proefprojecten blijkt dat hier weinig interesse voor is omwille van de te hoge economische kost.

Motorcross: elke sport verdient een plaats, maar …

“Op het beperkt aantal locaties, waar zogeheten ‘harde sporten’, zoals motorcross, nog decretaal kunnen, blijkt de omgeving toch van tijd tot tijd klachten te blijven formuleren, ook na het afleveren van de nodige vergunningen met vaak strenge voorwaarden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Weer ontoereikend antwoord!

“Het is al dikwijls gebleken dat Vlaanderen niet of veel te weinig beschikt over cijfers rond dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hoe kan er nu sprake zijn van een goed en gecoördineerd beleid als er onvoldoende cijfers en gegevens zijn?
Elk beleid dat zichzelf ernstig neemt, moet vertrekken vanuit een goede analyse
.

Akkoord, er zijn de laatste jaren veel inspanningen gebeurd qua dierenwelzijnsbeleid in Vlaanderen, maar het kan nog heel wat beter.

Ludwig Vandenhove in nieuwbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 28 april 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT). (1)

Ludwig Vandenhove komt aan bod in het artikel ‘Emotionele discussie over Averbode in Vlaams parlement’. (2)

Hieronder kan u het volledige artikel op de website van www.vilt.be lezen.

Komt er een echt stikstofakkoord?

“Ik vrees van niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat is andermaal mijn conclusie na de gezamenlijke Commissies Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams parlement op woensdag 27 april 2022.

Niet dat wij als VOORUIT zo enthousiast zijn over het nu bereikte stikstofakkoord, maar er moet wel een akkoord komen, beter een slecht akkoord dan geen akkoord!

Voldoende amfibieëntunnels in Vlaanderen?

Zijn er voldoende kwalitatieve amfibieëntunnels in Vlaanderen?

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over zowel aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld), als aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Actie voor de Limburgse cultuur!

‘Opnieuw slechts een aalmoes uit subsidiepot voor Limburgse cultuur’: dat is de titel van een artikel uit Het Belang van Limburg van donderdag 22 januari 2022.

“Wat is de situatie?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Limburg krijgt nooit de culturele subsidies vanuit Vlaanderen, waarop het in feite recht heeft, onder andere in vergelijking met het bevolkingsaantal. Dat is al jaren zo en blijkt ook dit jaar weer zo te gaan zijn bij de meest recente subsidieronde in het kader van het Kunstendecreet.

VOORUIT wil verhoging Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Woonzorgcentra mogen de stijgende kosten voor personeel, energie en onderhoud quasi automatisch doorrekenen in de dagprijs. Maar de zorgbudgetten en specifiek het Vlaams zorgkrediet voor zwaar zorgbehoevenden worden niet mee geïndexeerd.
Gevolg: rustoordbewoners komen steeds meer in de problemen om de factuur te betalen.

Samen met de collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers van VOORUIT Hannelore Goeman, Freya Van Den Bossche, Hannes Anaf, Kurt De Loor en Conner Rousseau heb ik een voorstel van decreet ingediend om hieraan tegemoet te komen.

Ongelijkheid tussen geloofsovertuigingen in België?

“Dat is alleszins wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt van de manier waarop België godsdiensten en/of geloofsovertuigingen erkent”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat is gebleken na een klacht van de getuigen van Jehova. (1)

Wat zullen de gevolgen zijn voor de geloofsovertuigingen, die rechtsreeks en onrechtstreeks financiële middelen krijgen vanuit Vlaanderen?

Zedendelinquenten streng straffen en goed opvolgen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement op dinsdag 19 april 2022.

“Er waren diverse mondelinge vragen voor Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) naar aanleiding van een aantal recente gebeurtenissen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ook ik stelde een vraag.

Eén van de problemen bij zedendelinquenten is dat ze vaak ‘hervallen’.” (1) (2)

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen