Geen ‘brouwerijcontracten’ meer

“De horeca zit in zwaar weer.
Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar wat kan eraan gedaan worden?

Eén van de redenen waarom de horeca het zo moeilijk heeft, is dat horecazaken soms echt vastzitten aan zogeheten brouwerijcontracten.
Dat brengt vaak afnameverplichtingen met zich mee, die gekoppeld zijn aan de handelshuurovereenkomst. 

In de volksmond wordt dan gesproken over een café van de brouwerij of niet van de brouwerij. Met andere woorden, is de uitbater al dan niet (on)afhankelijk van een brouwerij?

Wij willen als VOORUIT dat horecabazen minder zouden kunnen gebonden worden, vandaar dit decreet.
De bedoeling is tot een scheiding te komen tussen handelshuurcontracten enerzijds en elk ander contract dat de handelshuurder wil aangaan met de verhuurder in het kader van de uitbatingsactiviteiten stricto senso anderzijds.

Oorspronkelijk was het onduidelijk of dit federale of gewestelijke bevoegdheid was. Het is wel degelijk het laatste. 

Samen met de collega’s Hannelore Goeman, Katia Segers, Hannes Anaf, Thijs Verbeurgt en Maxim Veys heb ik een ‘Voorstel van decreet tot wijziging van de Handelshuurwet met het oog op een betere bescherming van de handelshuurder’ ingediend.

Ik hoop dat dit decreet deze legislatuur nog behandeld wordt en vooral dat er iets uitkomt voor de horeca uitbaters. 
Afwachten!

Weer maar eens een voorstel van decreet dat ontstaat tussen de mensen, aan de basis, in dit geval in café De Smis in Velm (Sint-Truiden), Steve Permentier, Sint-Martinusstraat 1.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.

___