Vlaanderen

Teveel medicatiegebruik bij ouderen

De Socialistische Mutualiteit heeft onlangs een studie gepubliceerd over het hoge medicatiegebruik
bij 75-plussers in het algemeen en in het laatste levensjaar in het bijzonder.

“Wat blijkt?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gemiddelde gebruik van geneesmiddelen is toegenomen bij deze groep en senioren gebruiken vaak teveel medicijnen.
Gezondheidsexperts pleiten net voor minder gebruik van medicatie en een grondigere blik op het globale medisch dossier en eventueel een zorgplan alvorens medicatie voor te schrijven
.

Onderschat de moderne fruitteler niet

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 20 april 2022.

Een misdaadpreventieplatform voor heel Vlaanderen?

Via algoritmes de georganiseerde misdaad aanpakken en malafide bedrijven opsporen: wie kan daar nu tegen zijn? Ook VOORUIT steunt dat voorstel.
Alle middelen zijn in dat verband goed, maar voldoende realisme blijft het ordewoord.

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 20 april 2022.

Bevries indexering huurprijzen

“Ik volg mijn collega-VOORUIT Vlaams volksvertegenwoordiger Maxim Veys”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De indexering van de huurprijzen moet bevroren worden.

Er zijn al te weinig sociale woningen en geschikte en betaalbare woningen op de markt en nu zijn er nog de sterk stijgende huurprijzen als gevolg van de inflatie.

Wraakroepend!

“Het is wraakroepend hoe weinig cijfers er bestaan rond het gegeven van beroepskwekers-handelaars van dieren in Vlaanderen. En dan zeker over de dierenverwaarlozing, die er vaak vastgesteld wordt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Schade door waterwinning: niemand verantwoordelijk!

De omwonenden van de waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers) blijven geconfronteerd met de gevolgen ervan aan hun eigendommen.

Maar wie is verantwoordelijk?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.“Ik heb er al mondelinge en schriftelijke vragen over gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA), maar net zoals de betrokkenen word ook ik ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd.

Vlaams Kinderrechtencommissariaat moet blijven!

“Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat moet autonoom blijven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waarom iets fusioneren of afschaffen dat goed werkt?”

VOORUIT wil een sterk plattelandsbeleid

“De echte plattelandsgebieden - de dorpen - worden te zeer verwaarloosd door de Vlaamse regering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is nodig dat er een echt horizontaal plattelandsbeleid gevoerd wordt over diverse beleidsdomeinen heen.
Plattelandsbeleid gaat niet enkel over landbouw, maar ook over andere economische activiteiten, dienstverlening, natuur, klimaat, ontsluiting, mobiliteit, etc.

Akkoord dat er een specifiek grootstedenbeleid is, maar dat is evenzeer noodzakelijk voor het platteland.”

Nog teveel inbreuken tegen dierenwelzijn in en rond slachthuizen

Er gebeuren nog steeds heel wat inbreuken tegen het dierenwelzijn in en bij het vervoer van dieren naar de slachthuizen. En in feite is elke overtreding er één teveel.

Die cijfers moeten naar beneden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De oplossing: meer controles, strenge(re) straffen en meer gebruik maken van mobiele slachtinstallaties.

Voorstel van decreet om achterpoort erfbelastingen te ontwijken sluiten

VOORUIT-Vlaamse volksvertegenwoordigers Hannelore Goeman en Ludwig Vandenhove hebben een voorstel van decreet ingediend om de achterpoort te sluiten om erfbelastingen te ontwijken.

“Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af”, aldus Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen