Vlaanderen

Wachtlijst voor sociale woningen in meer dan 8 op de 10 Limburgse gemeenten gegroeid

Deze vaststelling blijkt uit de recent bekend gemaakte cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

“Samen met het Studiecentrum Willy Claes maakte ik een analyse voor Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In Limburg staan voor de eerste keer meer dan 20.000 personen/gezinnen op de wachtlijst.”

Hieronder vindt u de perstekst en de gedetailleerde cijfers voor Limburg. (1)

Toegankelijkheid: neemt Vlaamse regering het serieus?

“Neen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde nog maar eens een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de ondersteuning van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.

Justitie en hulpverlening: beter op elkaar afstemmen

“Justitie en hulpverlening moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Het zogeheten ‘Plan S’ in Limburg kan daartoe een goede aanzet vormen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove kwam hierover tussen in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 29 juni 2021 naar aanleiding van parlementaire vragen van een aantal collega’s.

VOORUIT stemt tegen begrotingswijziging 2021 Vlaamse regering

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 29 juni 2021 heeft de eindstemming plaatsgehad over de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering.

Ik heb namens de VOORUIT fractie tegen gestemd, ook al zitten er voor ons een aantal eerder positieve elementen in deze begrotingswijziging. Maar deze begrotingsaanpassing light (BA light) valt terug op de begroting 2021, die voor ons als VOORUIT onvoldoende tegemoetkomt aan onze uitgangspunten.

“Proefapen aan de KU Leuven kregen 30 jaar lang geen drinkwater in het weekend!”

Dat is de titel van een persbericht van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw.
Animal Rights vzw houdt hier opnieuw een demonstratie tegen in Leuven op woensdag 30 juni 2021.

“De actie is gebaseerd op de informatie, die ik verkreeg na een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik blijf mij inzetten voor een afbouw van dierproeven. Als dieren dan toch gebruikt worden voor proeven, moet dat zo pijnloos mogelijk gebeuren.”

Hieronder vindt u het persbericht van Animal Rights vzw.

Verbod op kooien

Er is een Europees burgerinitiatief ‘end the cage age’.
De bedoeling is het gebruik van kooien te verbieden voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.

“Er zijn in de Europese Unie (EU) 1,4 miljoen handtekeningen verzameld van EU- burgers uit 18 verschillende landen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In België zouden volgens het burgerinitiatief nog 4 426 142 dieren in kooien gehouden worden binnen de veeteeltsector.

Boeren verdienen eerlijke prijzen

Landbouwers hebben vaak een slechte positie in de voedselvoorzieningsketen, waardoor ze geen goede prijzen krijgen voor hun producten.

De Europese richtlijn 2019/633 moet kleine producenten van landbouwproducten beschermen tegen de macht van grote inkoopkantoren en supermarkten.

Dierenproeven op rhesusapen: het vervolg

“Ik blijf mij inzetten voor een afbouw van dierenproeven. Als dieren dan toch gebruikt worden voor proeven, moet dat zo pijnloos mogelijk gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde, op aangeven van ‘Animal Rights vzw’, een vervolgvraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in verband met de omstandigheden van rhesusapen in het geval van neurofysiologisch onderzoek.”

Kasteel van Heers

De Vlaamse overheid heeft principieel beslist het kasteel van Heers aan te kopen.

Het kasteel bevindt zich in een erge staat van verval.

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Biedt koolstoflandbouw een mogelijke oplossing?

Koolstoflandbouw of ‘carbon-farming’ zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

In het kader van de Europese Unie (EU) is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor koolstoflandbouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Welke zijn de mogelijkheden?
Kan er een verdienmodel voor de landbouwers uit ontstaan?
Welke initiatieven zal Vlaanderen hierrond nemen?

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen