Vlaanderen

Dierproeven op honden

Het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica gebruikt nog steeds honden voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt onder andere om het verband tussen epilepsie en hartritmestoornissen vast te stellen.

Advocaat.be volgt (onder andere) VOORUIT

Advocaat.be, de vroegere Orde van Vlaamse Balies, stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir dat het moeilijker maakt een omgevingsvergunning te betwisten. Onder andere VOORUIT heeft tegen dit decreet gestemd in het Vlaams parlement.

Maatwerk

Op donderdag 23 september 2021 was er een hoorzitting over maatwerk bij individuele inschakeling in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams parlement.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was aanwezig namens VOORUIT.

Als bestuurder van De Springplank vzw ben ik nog al geïnteresseerd in de sociale economie”, zegt Ludwig Vandenhove.

Spreken voor de Boerenbond (BB)

Op dinsdag 21 september 2021 was Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove te gast op het provinciaal bestuur van de Boerenbond (BB) Limburg in Hasselt (Ontmoetingscentrum Rapertingen, Luikersteenweg 395).

“Niets wat ik zo graag doe als gaan spreken en debatteren”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar nu was het wat ongewoon, ik was zelfs een beetje nerveus ondanks mijn lange politieke ervaring. Met de actuele perikelen rond de landbouw, met onder andere de mest- en de stikstofproblematiek, was het toch een beetje ‘in het hol van de leeuw’ gaan spreken.

Uitfasering dierenproeven nog niet voor morgen

Op woensdag 22 september 2021 heeft er een hoorzitting plaatsgehad rond de problematiek van de dierenproeven in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Mijn conclusie is duidelijk: de uitfasering van dierenproeven is nog niet voor morgen als het van de farmaceutica en de wetenschap afhangt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans blijft voor VOORUIT het uitgangspunt: een deadline stellen, weliswaar realistisch, dat er echt moet gestopt worden met dierenproeven."

Agentschap Natuur en Bos (ANB): steeds minder middelen

“De Vlaamse overheid blijft besparen op eigen personeel en besteedt steeds meer opdrachten uit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo dreigen zelfs een aantal basistaken niet meer langer en zeker niet goed uitgevoerd te kunnen worden.

Nemen we nu het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
Ik stelde een schriftelijke parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over de evolutie van het aantal personeelsleden en de uitbestede taken aan private firma’s.

Werken de pogingen tot economische migratie?

Hoe zit het met de initiatieven van de Vlaamse regering op het vlak van economische migratie om bepaalde knelpuntberoepen op te vullen?
Hoe zit het met specifieke uitwisselings- en/of opleidingsprojecten?

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits.

(Nog) meer toegankelijkheid voor personen met een handicap

Federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux heeft een federaal actieplan bekendgemaakt met 145 maatregelen ten voordele van personen met een handicap. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vroeg op dinsdag 21 september 2021 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering wat Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers van de voorstellen vindt en in welke mate, die sporen met de Vlaamse initiatieven.

Pre-ecoregelingen voor de landbouwsector

De Vlaamse regering heeft een aantal pre-ecoregelingen goedgekeurd in de aanloop naar het nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie (EU).

Corona: invloed op heffing leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen?

Heeft Corona invloed op leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen?
Hoe zit het met de Vlaamse belastingheffing hierop?

“Omdat ik hierover een aantal bemerkingen heb gehad van zelfstandigen en ondernemers, heb ik schriftelijk uitleg gevraagd aan Vlaams minister Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen