Vlaanderen

Meerderheid in Vlaams parlement zet door met inperking beroepsrechten burgers

Op woensdag 19 mei 2021 heeft de meerderheid (N-VA, CD&V en Open Vld) in het Vlaams parlement het decreet goedgekeurd, waarbij het moeilijker wordt voor de burger en voor de milieu- en natuurorganisaties om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning.
De VOORUIT-fractie stemde tegen.

De bedoeling van dit decreet is de drempel voor eventuele beroepers te verhogen onder het mom van vereenvoudiging en het vermijden van procedureslagen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voldoende werknemers voor de fruitpluk?

Nu het hoogseizoen voor de fruitsector er weer aankomt, stelt zich het jaarlijks weerkerend probleem of er voldoende arbeidskrachten gaan zijn om alle fruit te plukken.

Ondanks Covid-19 en de inreisbeperkingen voor buitenlandse arbeidskrachten is er vorig jaar uiteindelijk geen probleem geweest, zoals blijkt uit alle cijfers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk heeft het kunnen inschakelen van tijdelijk werklozen onder gunstige voorwaarden hier sterk toe bijgedragen.

Leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’): een toenemend probleem

Uit een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) blijkt dat zogeheten leeftijdsdiscriminatie (‘ageism’) een toenemend probleem is.

Eén op twee personen zou zich bezondigen aan leeftijdsdiscriminatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bovendien zou ‘ageism’ doordringen in meer en meer maatschappelijke domeinen.

Aanpak georganiseerde misdaad: eindelijk witte rook?

“Hoever staat het nu met het voornemen om de lokale besturen meer slagkracht te geven bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

VOORUIT steunt in het Vlaams parlement de resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur. (1)
Ze werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling op woensdag 19 mei 2021.

Aquacultuur is het kweken van onder andere vissen, mosselen, garnalen, kreeften en waterplanten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aquacultuur op zee (maricultuur of ‘offshore aquacultuur’), op de kust, in zoet water of via de geïntegreerde teelt of kweek.

Agentschap Digitaal Vlaanderen

Er is een nieuw Agentschap Digitaal Vlaanderen.

“Ik stelde aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon schriftelijk de vraag hoe het zit met het personeelsorganigram van het nieuwe Agentschap”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Zoals hoeveel personeelsleden komen er over van andere administraties en hoeveel externe personeelsleden worden ingeschakeld.”

Niet akkoord met minister Bart Somers

“Ik ben niet akkoord met de interpretatie van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers dat de regiovorming niet in tegenstelling is met het provinciedecreet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Z33: zien dat Vlaanderen zijn beloften nakomt!

Z33, Huis voor Actuele Kunst Design en Architectuur in Hasselt (Bonnefantenstraat 1) is met een nieuw gebouw overgedragen van de provincie Limburg naar Vlaanderen in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming.

Limburg heeft altijd al te weinig geld gehad vanuit Vlaanderen voor cultuur. Daarom spendeerde de provincie Limburg er net zoveel geld aan om het verschil ten opzichte van andere provincies goed te maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De buitenlandse werking van Agentschap Toerisme Vlaanderen

Met de aan gang zijnde reorganisatie van het Agentschap Toerisme Vlaanderen dreigt de buitenlandse promotie van het Vlaams toerisme in sommige regio’s van de wereld en van Europa stil te vallen.

Nochtans is dit precies een basisopdracht van het Agentschap Toerisme Vlaanderen, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik blijf mij zorgen maken over die hele reorganisatie.

Boetefonds voor het opruimen van drugslabo’s en -dumpingen

“In vind dat een goed idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu draait de overheid op voor deze kosten.
Laten we de rollen maar omdraaien en de drugsveroordeelden aanspreken. Maar om ze te kunnen veroordelen, moeten ze natuurlijk bekend zijn
.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen