Vlaanderen

Ruimen van eendagskuikens moet ophouden

Wereldwijd worden volgens sommige bronnen elk jaar 6,5 miljard hanen om het leven gebracht, zodra ze geboren worden.
Waarom? Om louter economische redenen, mannelijke kuikens brengen minder op.

Niet op antwoorden en nadenken…

“Het gebeurt niet vaak dat een minister antwoordt dat zij/hij het antwoord (nog) niet kent en dat zij/hij erover moet nadenken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nochtans is dat wat ik vorige week woensdag 16 februari 2022 als antwoord kreeg van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Agentschap Justitie en Handhaving

Op dinsdag 15 februari 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking en de stemming plaats van het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van maandag 21 februari 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw .

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Nauwelijks inbreuken op de beheersovereenkomsten’.

Hieruit blijkt nog maar eens dat er over éénzelfde onderwerp een andere inhoud kan gebracht worden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Diertransport: dieronvriendelijk?

“Sterfte van dieren tijdens het transport is een gekend probleem”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het ergste is dat er in Vlaanderen zelfs niet echt exacte cijfers over bestaan.

Ik ondervroeg hierover viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  Ben Weyts (N-VA) op aangeven van dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 16 februari 2022.

“Eén op de zes landbouwers leeft maatregelen natuurbeheer niet na”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van vrijdag 18 februari 2022. (1)

Ik kan niet anders dan tot die conclusie komen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Andermaal hetzelfde probleem: te weinig opvolging, handhaving en controle.

De kritiek van de landbouwsector en zeker van de Boerenbond zal wel weer hetzelfde zijn: agribashing. De cijfers spreken nochtans voor zich.

Meer middelen voor Limburgs onderwijs om taalachterstand weg te werken

Uit recente cijfers blijkt dat de Limburgse kleuters het slechtst scoren op de nieuwe taaltest, die algemeen wordt afgenomen in het Vlaamse kleuteronderwijs. (1)

Kan moeilijk anders”,  aldus Yves Vannijlen, provinciaal secretaris Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Onderwijs Limburg en Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger VOORUIT.
“De structurele onderfinanciering van het Limburgs onderwijs is de oorzaak van die taalkloof.

Waar hebben wezen dat verdiend?

Wat een onrechtvaardige toestand”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als VOORUIT, en dan vooral via collega Hannes Anaf, hebben we deze asociale toestand al meerdere keren aangekaart in het Vlaams parlement. Ook diverse middenveldorganisaties -vakbonden, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG), etc.- hebben al vaak aangedrongen bij Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om deze discriminatie ongedaan te maken. 

Stikstofproblematiek: eerlijk zijn tegen de landbouwers

“We moeten eerlijk zijn tegen de landbouwers over de stikstofproblematiek”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 15 februari 2022.

Strafmaten beter op elkaar afstemmen

"De strafmaten voor de diverse wetten en decreten zouden beter en logischer op elkaar moeten afgestemd worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Het zou het eenvoudiger maken voor de rechters, die recht moeten spreken en die de omvang van straffen moeten bepalen. En het zou vooral duidelijker zijn voor de burger.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen