Vlaanderen

Natuur: meer handhaving graag

“Ik blijf erbij: er is veel te weinig handhaving in Vlaanderen qua natuur”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg nog maar eens de meest recente cijfers op via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Congoville: pleidooi voor dekolonisering

Tot en met zondag 3 oktober 2021 loopt in het Middelheimmuseum in Antwerpen (Middelheimlaan 61) het initiatief Congoville.

Vijftien internationale kunstenaars onderzoeken fysieke en mentale koloniale sporen in de hedendaagse maatschappij en op de Middelheimsite.

Hoorzitting nieuwe pachtwetgeving

Op donderdag 15 juli 2021 vond een hoorzitting plaats in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement over de nieuwe pachtwetgeving, die eraan komt.
Titel: ‘Mogelijke denkpistes voor de hervorming van de pachtwetgeving’.
De vergadering vond live plaats in het Vlaams parlement (zaal Jan Van Eyck), dus nog eens (met de auto) naar Brussel in een hevig regenweer, terwijl (hoofdzakelijk) een gedeelte van Wallonië aan het verdrinken was. (1)

Sjoemelen met Coronasteun: ongehoord!

“Zowel de federale, als de Vlaamse regering hebben accuraat en snel gehandeld om de sociaal -economische gevolgen van Covid-19 zo goed mogelijk te counteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is des te erger als we dan nu vaststellen dat er heel wat gesjoemeld wordt met dat overheidsgeld.
Ontoelaatbaar, ongehoord, zelfs misdadig”, foetert Ludwig Vandenhove.

’Genoeg water gepompt uit de grond. Er is beleid nodig.’

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg het aantal meldingen en aanvragen voor grondwaterputten op”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er is de laatste jaren een merkelijke stijging vast te stellen, onder andere voor wat betreft de landbouw- en de veeteeltsector. En dan spreken we nog niet over de illegale boringen.

In het kader van een duurzaam waterbeleid is er dringend een beleid nodig rond het oppompen van water.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Eénmalige dossiertaks

VOORUIT heeft een voorstel van decreet ingediend om de dossiertaks slechts eenmalig te laten betalen bij een aanvraag of beroep door twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen.

“Het voorstel van decreet is ingediend door de VOORUIT collega’s Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Katia Segers, Kurt De Loor, Maxim Veys en mijzelf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De bedoeling is de aanvragen en/of beroepen laagdrempeliger te maken.”

Hieronder vindt u het voorstel van decreet.

Steeds meer wapens: ook een Vlaams probleem

“Uit cijfers van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat het aantal wapens steeds maar toeneemt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vlaanderen is enkel maar bevoegd voor de vergunningen van wapens voor sportief, recreatief en jachtgebruik, maar toch is dit evenzeer een Vlaams probleem.

Economische migratie is nog beperkt

Sedert woensdag 1 januari 2019 is er economische migratie mogelijk naar Vlaanderen. Vlaanderen rekent er onder andere op dat hiermee bepaalde knelpuntberoepen ingevuld kunnen worden.

“Ik vroeg de cijfers op bij Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Agentschap Toerisme Vlaanderen: opvolging reorganisatie

“Ik probeer de reorganisatie van het personeel bij Toerisme Vlaanderen zo goed mogelijk op te volgen.

De gevolgen van die reorganisatie zijn onder andere belangrijk bij het opnieuw op gang trekken van de toeristische sector na Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.“Zo zijn er het functioneren van de administrateur-generaal en zijn relatie met het personeel.
Het blijven werkpunten.

Ik stelde er opnieuw een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Nog geen duidelijkheid over afschaffing Polders en Wateringen

“Met de toenemende wateroverlast en droogteperiodes is het meer dan ooit noodzakelijk dat er een globale aanpak komt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen