december 2021

Respect krijgen

Je moet dus niet altijd doen wat de mensen willen om hun respect te krijgen.

Oudere werklozen ‘slecht behandeld’

Werknemers, die in het systeem van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, stappen, krijgen vaker wel dan niet te maken met ‘slechte informatie, onaangepast werkaanbod en vernederende bezigheidstherapie’. (1)

Ik wist dat al uit persoonlijke ervaringen van een aantal personen, maar nu wordt het ook bevestigd door een enquête van het Vlaams Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 116

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen

Tags:

Uitkuisen die voetbal!

“De waarheid overtreft de fictie, ook dit keer in heel het Belgisch voetbalgebeuren na de verklaringen van ex-voetbalmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Uitkuisen die voetbal, van hoog tot laag.  

Moeten we alles geloven wat Dejan Veljkovic zegt?
Misschien niet, we moeten alleszins voorzichtig zijn. Maar een aantal verhalen zullen zeker kloppen. En dan die bedragen in zwart geld.

Privé-investeerders blijven (weer) in gebreke!

“Ik heb het over de wielerpiste, die op de site van het circuit van Zolder (Heusden-Zolder) zal gebouwd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Uiteindelijk zal de private sector, ondanks de beloftes, geen euro investeren.

VOORUIT wil een verbod op lijmvallen

“Lijmvallen moeten verboden worden omwille van het dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De betrokken gevangen dieren ervaren extreme stress.

Dienstenchequebedrijven: huishoudpersoneel mag niet de dupe worden

Er zijn problemen binnen de sector van de dienstenschequebedrijven.

De werknemers stellen (terecht) dat ze te weinig verdienen en/of dat ze hun gemaakte onkosten niet of onvoldoende terugbetaald krijgen. De werkgevers echter zeggen dat ze te weinig winsten maken om te kunnen tegemoet te komen aan betere arbeidsvoorwaarden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een echte patstelling, waarvan het personeel, die nu al werken aan de laagste lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, opnieuw het slachtoffer dreigt te worden.

Misstap

Een misstap. Van het moment dat ge samen beslist om erover te zwijgen, beslist ge dat het niet gebeurd is, en daarmee basta.

Krijgen seniorenverenigingen voldoende Vlaamse subsidies?

De groep Vlaamse senioren wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk dat de samenleving en de politiek er voldoende en zelfs meer aandacht voor hebben of zeker zouden moeten voor hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gezonde maaltijden op school

VOORUIT-schepen Jinnih Beels trekt 40 miljoen euro uit voor gezonde maaltijden op de Antwerpse basisscholen.
Scholen kunnen zelf beslissen hoe ze het geld besteden.

Een goede maatregel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Hopelijk volgen meer gemeenten en steden dat voorbeeld, ook mijn eigen stad Sint-Truiden.
“Ik ‘bestoef’ Antwerpen niet graag, de Antwerpenaars ‘stoefen’ zelf al genoeg, maar als het goed is, mag het gezegd worden.

Houten rolschaatspiste in Wetteren: een mooi voorbeeld

“Een aantal gemeenten in Vlaanderen blijven in de kerst- en nieuwsjaarperiode een ijspiste plaatsen ondanks het hoge energieverbruik en de klimaatproblematiek. Ook de stad Sint-Truiden. Daarom is het alternatief in Wetteren een mooi initiatief: een mobiele rolschaatspiste op een houten ondergrond”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hoe het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Vlaams invullen?

In het kader van het nieuwe GLB van de Europese Unie (EU) krijgen landen of regio’s, in ons geval Vlaanderen, meer mogelijkheden en meer zelfstandigheid om dat in te vullen met concrete maatregelen.

Zet Vlaanderen het cultureel beleid van de provincies verder?

“Dat was alleszins de afspraak toen vanaf 1 januari 2018 de provincies op bepaalde beleidsdomeinen, zoals cultuur, hun bevoegdheden moesten overdragen aan Vlaanderen en/of de gemeenten.
Hoever staat het hier nu mee?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Pagina's