december 2021

Parkeerbeleid is een zaak van de gemeenten

Gemeenten hebben het parkeerbeleid veel teveel uit handen gegeven, ook in Sint-Truiden.

De stad Sint-Truiden moet -via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) TRUPARK - dat parkeerbeleid opnieuw zelf in handen nemen.

Het doel: een betaalbaar, een menselijk en een met alle bevolkingsgroepen en betrokken organisaties overlegd parkeerbeleid.

 

5 sporenbeleid

De Vlaamse regering heeft een zogeheten 5 sporenbeleid uitgetekend om tot ‘een moderner personeelsbeleid’ voor de Vlaamse overheid te komen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove werd uitgenodigd als spreker voor de algemene vergadering van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) binnen cv De Watergroep Limburg op donderdag 9 december 2021 om zijn reacties te geven op dit plan van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Waar wacht de minister op?

“De vaccinatieperikelen rond burgemeester Veerle Heeren zijn begin mei 2021aan het licht gebracht via de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Toch opvallend dat viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers zich tot op vandaag nog niet uitgesproken heeft over een eventuele sanctie.
Waar wacht hij op?”.

Nieuwsbrief nr. 115

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen

Tags:

7de Open dartstornooi Ludwig Vandenhove

Op zondag 20 februari 2022 gaat het 7de Open dartstornooi Ludwig Vandenhove door.

“Kom zeker eens langs. Gewoon iets drinken voor de gezelligheid kan ook”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verkeersbeleid niet privatiseren

En het privatiseren bij de gemeentebesturen gaat maar door: nu is er zelfs een discussie aan de gang om het verkeersbeleid in mindere of meerdere mate te privatiseren.
Na het privatiseren van het parkeerbeleid nu blijkbaar het verkeersbeleid?

Aanlandingsverplichting visserij beter handhaven

Sedert 2019 is er een zogeheten aanlandingsverplichting voor de visserij in België, daarvoor moesten vissers zogenaamde ondermaatse vis terugzetten in de zee.
Door de aanlandingsverplichting moeten ze al hun vangsten van quotasoorten effectief aan land brengen.

Asbestproblematiek sneller aanpakken

Het gebruik van asbest is in België verboden sinds 2001. Dat betekent echter niet dat er in heel wat gebouwen in België en Vlaanderen geen asbest meer zit, integendeel zelfs.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat het over 2,3 miljoen ton gaat.

Draagvlak

Tegenwoordig verstopt de politiek zich regelmatig achter ‘geen of onvoldoende draagvlak bij de bevolking’.

De politiek moet zich terecht bezighouden met wat de bevolking denkt, maar moet vooral ook durven beslissen.

Altijd terugvallen op dat draagvlak, zal betekenen dat er nog weinig moeilijke en moedige politieke beslissingen zullen vallen.   

Middelen Openruimtefonds gaan in Sint-Truiden in de ‘grote pot’

De Vlaamse regering voorziet een zogeheten Openruimtefonds met subsidies voor gemeenten.
De titel is duidelijk: het geld is bestemd om initiatieven te nemen in of rond de Open Ruimte.

PFOS-vervuiling in de Melsterbeek: blijven opletten!

“Ik heb nog maar eens een schriftelijke parlementaire vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met de eventuele vervuiling met Perfluoroctaansulfonaten (PFOS)  van de Melsterbeek over een groot gedeelte van de loop, onder andere in de omgeving van Herk-De-Stad en Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het antwoord is nog al geruststellend, maar ik vind dat we moeten blijven opletten.

Waarom haken gemeentelijke mandatarissen steeds sneller en meer af?

“Gemeentelijke verkozenen haken steeds sneller en meer af in Vlaanderen.
Een rare vaststelling: eerst alles doen, soms veel geld uitgeven, om verkozen te worden en dan stoppen binnen diezelfde legislatuur van zes jaar”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vast.

Dierenrechten in de Grondwet? Ja!

“Ik blijf pleiten om dierenrechten op te nemen in de Grondwet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ik steun dan ook de campagne ‘Dieren in de Grondwet’ van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA).

Het is niet omdat dieren geen enkel besef hebben van de Grondwet dat ze de bescherming van de Grondwet niet broodnodig hebben”, aldus Ludwig Vandenhove.
Net zoals voor mensen is grondwettelijke bescherming voor dieren fundamenteel, maar in de huidige Grondwet worden ze compleet genegeerd.

Pagina's