Dienstenchequebedrijven: huishoudpersoneel mag niet de dupe worden

Er zijn problemen binnen de sector van de dienstenschequebedrijven.

De werknemers stellen (terecht) dat ze te weinig verdienen en/of dat ze hun gemaakte onkosten niet of onvoldoende terugbetaald krijgen. De werkgevers echter zeggen dat ze te weinig winsten maken om te kunnen tegemoet te komen aan betere arbeidsvoorwaarden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een echte patstelling, waarvan het personeel, die nu al werken aan de laagste lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, opnieuw het slachtoffer dreigt te worden.

Problemen dus, die moeten opgelost worden. Maar dat kan niet ten koste van het huishoudpersoneel, daar volg ik de vakbonden in.

De sector wordt zwaar gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, precies omdat er veel laaggeschoolden in tewerkgesteld zijn. Bovendien wordt door de dienstenchequebedrijven vermeden dat er heel wat huishoudelijk taken gebeuren via het illegale, ‘zwarte’ circuit. Zo is deze zware subsidiepolitiek tot stand gekomen. Dus hebben de vakbonden zeker gelijk als ze zeggen “het overheidsgeld moet ten goede komen aan de huishoudhulpen en niet aan de aandeelhouders”.

De dienstenchequebedrijven voldoen aan een maatschappelijke behoefte, dat bewijst het succes. Maar dat belet niet dat we fundamentele vragen moeten durven stellen om tot een echte structurele, duurzame oplossing te komen voor de sector.
Moeten de gebruikers niet meer bijdragen aan het systeem?
Zou een inkomen gerateerde bijdrage voor de gebruikers, eventueel met een maximum, een oplossing kunnen zijn?
Zorgt het systeem niet voor een zeker Matheuseffect, vermits hoofdzakelijk gezinnen met een bepaald inkomen van deze dienstverlening gebruik (kunnen) maken?
Etc.

Het systeem van de dienstencheques is een goed systeem, op de eerste plaats een goede tewerkstellingsmaatregel. Het dient dus zeker behouden te blijven. Maar het uitgangspunt van zulke zwaar gesubsidieerde sector moet zeker zijn dat de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers goed zijn.

Over de winstgevendheid van de bedrijven bestaat er nog al wat onduidelijkheid. Maar zeker de grotere spelers, die regelmatig kleinere collega’s overnemen, maken forse winsten. Nemen we bijvoorbeeld TRIXXO, die hoofdsponsor geworden is van de vroegere Grenslandhallen in Hasselt.
Daar is blijkbaar geld voor, niet om werknemers te betalen waar ze recht op hebben.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits wil eventueel de subsidies verhogen op voorwaarde dat er een sociaal akkoord komt.
Een goede zaak om nu het probleem op te lossen, maar daarmee hebben we nog geen duurzaam sociaaleconomisch model.”

  • Foto: Shutterstock.com.