december 2021

“Dat maakt de politiek kapot”

Het Overlegcomité heeft unaniem beslist om de cultuursector opnieuw tijdelijk te sluiten omwille van Corona.

“Erg voor de sector, ik leef mee met hen en ik begrijp de ontgoochelende reacties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De diverse overheden moeten bekijken hoe de betrokkenen zoveel mogelijk kunnen gecompenseerd worden.

Prettig kerstfeest!

Prettig kerstfeest!

Een ander landbouwbeleid is nodig

“Dat heb ik nog maar eens herhaald tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams parlement op donderdag 23 december 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ondertussen was het inderdaad donderdagnacht of -morgen, zoals u wil, geworden, hoewel de vergadering begonnen was op woensdag 22 december 2021 om 9 uur ’s morgens.

Is Mark Elchardus nog Socialist?

Professor doctor emeritus Mark Elchardus, de (vorige?) ideoloog van sp en sp.a, nu VOORUIT, heeft heel wat commentaren, zelfs kritiek gekregen na de publicatie van zijn laatste boek Reset. (1)
Hij probeert ons te overtuigen van de positieve waarde van omstreden begrippen als ‘identiteit' en ‘gemeenschap’.
Sommigen vragen zich zelfs af of hij zich na dat boek nog Socialist mag noemen.
Mijn antwoord: JA, ik denk van wel.

Financiële toestand van Sint-Truiden: erg!

Op dinsdag 21 december 2021 vond in de gemeenteraad van Sint-Truiden de bespreking plaats van de begroting 2022 en de meerjarenplanning.

“Hieruit blijkt nog maar eens hoe erg het gesteld is met de gemeentefinanciën van de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Alle cijfers en parameters zijn compleet ontspoord.

De schulden zijn  nog nooit zo hoog geweest: 3 550 euro per inwoner.

Dieren vergiftigen: zwaar tegen optreden!

Blijkbaar is er in juli van dit jaar een hond vergiftigd tijdens een wandeling in het domein Speelhof.
De bewijzen zijn duidelijk: de eigenaars hebben het dier laten onderzoeken door een dierenarts en blijkbaar is het overlijden, onder andere een lever- en nierfalen, een gevolg van intoxicatie door een bepaald soort poeder.

“Collega-gemeenteraadslid Filip Moers heeft hier de laatste twee gemeenteraden al vragen over gesteld, ik heb dat tijdens de politieraad van dinsdag 21 december 2021 gedaan”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Klimaatbeleid

Als er één woord is dat we missen in het klimaatbeleid, dan is het wel “solidariteit”. Eens te meer laat men dat dan maar aan ons over -de tandem vrijwilliger en donateur- om een nieuwe wereld uit te dokteren. 

Stadsbestuur Sint-Truiden gebruikt (eens) gezond verstand

Het CD&V-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden ziet ervan af om de administratieve diensten van de stad Sint-Truiden onder te brengen op de Minderbroederssite. (1)

"Een logische keuze", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"De gemeenteraad van maandag 20 december 2021 heeft het licht op groen gezet om het stadskantoor te behouden op de huidige locatie, Kazernevest 13. Daar hebben wij als VOORUIT altijd voor gepleit en het stond eveneens in ons verkiezingsprogramma.

Gemeenschapsdienst voor werklozen: (on)nuttig?

De Vlaamse regering is opnieuw op de proppen gekomen met het voorstel om een gemeenschapsdienst in te voeren voor werklozen.
Wie langer dan twee jaar zonder baan zit, zou een gemeenschapsdienst opgelegd kunnen krijgen. (1)

Art Antwerp

Van donderdag 16 tot en met zondag 19 december 2021 ging in Anwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191 het initiatief Art Antwerp door.(1)
Sonja en ik bezochten de kunstbeurs op zondag 19 december 2021.

Het is eens iets anders dan een traditionele tentoonstelling te bezoeken van één of meerdere kunstenaars en/of rond een bepaald thema’, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Een zorgrobot: neen bedankt

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg ( KVS) heeft momenteel een theaterstuk onder de titel ‘Jonathan’.

Het stuk handelt over de zorgrobot ‘Jonathan’, die de moeder van één van de acteurs - Bruno Vanden Broecke - bijstaat tijdens haar laatste negen levensdagen na een coronabesmetting.
Acteur Valentijn Dhaenens speelt de rol van de palliatieve zorgrobot Jonathan.

“Mijn echtgenote Sonja en ik zijn het stuk gaan bekijken in het cultuurcentrum De Bogaard in Sint-Truiden, Capucienessenstraat 8 op maandag 13 december 2021”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

‘Vlaams UNIA’: wat een onzin!

De Vlaamse regering wil absoluut doorzetten met de oprichting van een ‘Vlaams UNIA’.
Het staat in het regeerakkoord op expliciete vraag van de N-VA.

UNIA, het Inter Federaal Gelijke Kansencentrum, is een onafhankelijke openbare instelling, die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert in België (1)”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“UNIA is de opvolger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), ook wel het Centrum Leman genoemd naar de eerste directeur Johan Leman.

Pagina's