VOORUIT wil een verbod op lijmvallen

“Lijmvallen moeten verboden worden omwille van het dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De betrokken gevangen dieren ervaren extreme stress.

Lijmvallen, een plaatje waar een stevige lijm op zit, is een effectieve manier om ongedierte, zoals muizen of ratten, te bestrijden. Maar er zijn ook andere dieren, zoals roofvogels, vleermuizen of andere kleine zoogdieren, die vast komen te zitten in de lijm.
Daarbij raken ze ernstig gewond of overlijden ze.
De dieren komen vast te zitten in de lijm, bij het controleren van de vallen worden ze verwijderd.
Deze vallen maken veel slachtoffers naast de ongedierteplagen, die ze proberen te bestrijden.

Een onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) stelt vast dat deze lijmvallen zeer dieronvriendelijk zijn en dat de gevangen dieren extreme stress ervaren.
De tijd dat dieren vastzitten, leidt tot direct en langdurig leed en trauma, honger en uitdroging.
Vaak verwonden ze zich of verstikken ze wanneer hun snuit komt vast te zitten. Sommige knaagdieren bijten zelfs hun eigen ledematen af.

Akkoord dat ongedierte of knaagdieren moeten bestreden worden, maar ook hier moet het dierenwelzijn spelen.

Ik stelde een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 15 december 2021.
Waarom is deze dieronvriendelijke vangmethode al verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals gewest en niet in Vlaanderen? Overweegt Vlaanderen eveneens zulk een verbod?

Door de afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters heb ik omwille van de anciënniteit kort de vergadering moeten voorzitten.”

Hieronder vindt u het persbericht van Vooruit.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts. (1)

  • Foto: Facebookpagina Vogelbescherming Vlaanderen vzw.