Krijgen seniorenverenigingen voldoende Vlaamse subsidies?

De groep Vlaamse senioren wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk dat de samenleving en de politiek er voldoende en zelfs meer aandacht voor hebben of zeker zouden moeten voor hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Seniorenverenigingen krijgen nu subsidies op basis van het socio-cultureel volwassenenwerk. Dat is terecht en is mogelijks het beste kanaal qua subsidiëring,  maar ondertussen doen die organisaties ook heel wat andere activiteiten, die zich op andere domeinen situeren.
Dat geldt vooral voor  Welzijn. Ontvangen seniorenverenigingen eveneens subsidies uit die of nog andere sectoren?
Gaat de Vlaamse regering ter zake initiatieven nemen?

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van de minister-president.

klik HIER om de bijlage te bekijken. 

  • Foto: Facebookpagina S-Pus Limburg.