Zet Vlaanderen het cultureel beleid van de provincies verder?

“Dat was alleszins de afspraak toen vanaf 1 januari 2018 de provincies op bepaalde beleidsdomeinen, zoals cultuur, hun bevoegdheden moesten overdragen aan Vlaanderen en/of de gemeenten.
Hoever staat het hier nu mee?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Daarom heb ik de cijfers schriftelijk opgevraagd aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon. Maar ik krijg vooral heel wat voorgaande mondelinge en schriftelijke vragen als antwoord, maar niets concreet.
Onvoorstelbaar in deze tijden dat alles geautomatiseerd is. Maar de Vlaamse regering wil hier geen duidelijkheid over scheppen, omdat de beloften wellicht niet zijn nagekomen.
Ik citeer: “De manier waarop de rapporteringssystemen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media zijn opgebouwd, laten een dergelijke rapportering over de voorzetting van de vroegere provinciale activiteiten door Vlaanderen binnen dit specifieke kader en korte tijdsbestek niet toe.”

Ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen hier de beloften inderdaad niet nakomt en dat er heel wat voormalige middelen van de provincies gewoon in de globale Vlaamse financiën terechtgekomen.

Deze vraag heb ik nu enkel voor cultuur gesteld, maar gaat even goed op voor bijvoorbeeld jeugd, sport en welzijn, kortom, voor alle bevoegdheden, die ‘afgepakt’ zijn bij de provincies.
Heel wat kleinere organisaties uit deze diverse beleidssectoren krijgen geen subsidies meer, die ze voorheen van het provinciale niveau kregen met alle negatieve gevolgen voor hun werking
.

Het zou een interessant gegeven zijn om hier eens een master- of zelfs een doctoraalstudent op los te laten om financieel en inhoudelijk na te gaan wat er na bijvoorbeeld vijf jaar overblijft van de beloften van de Vlaamse regering. Ook de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) zou dat kunnen doen. Maar daar bestaat wellicht de politieke wil niet, omdat de deputaties overwegend hetzelfde zijn samengesteld als de vorige en de huidige Vlaamse regering.

Voor mij bevestigt deze gang van zaken nog maar eens dat Vlaanderen ‘een echte hold-up’ gepleegd heeft op de provincies als weg naar de totale afschaffing ervan.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister-president Jan Jambon.

Bijlage 1

Klik hier om te lezen. 

 

Bijlage 2

BIjlage 3