september 2021

Frank heeft gelijk

Ik heb het over federaal vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke als hij zegt over Covid19: “Wie zich niet laat inenten, mag je vrijheden ontzeggen.” (1)

Stad Sint-Truiden trekt ‘activeringsbelasting’ in

Het CD&V-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen trekt de belastingen op onbebouwde percelen, de zogeheten ‘activeringsbeslissing’, voor 2020 in. (1)

“Officieel omwille van minder bouwactiviteiten door Corona, maar ik denk dat vooral de kritiek en het niet echt sluitend reglement hiertoe geleid hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Waarheid en schijn

Liever geschuwd om mijn waarheid dan gezocht om mijn schijn.

Zijn Limburgers lui?

“Neen, zeker niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan moeten wij, Limburgers zeker, ook opletten met te zeggen dat Brusselaars en Walen lui zijn.

Nieuwsbrief nr. 102

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Elke arme is er één teveel

De meest recente Lokale ArmoedeBarometer (LAB) in Vlaanderen is bekendgemaakt. (1)
In Vlaamse gemeenten is de situatie op het vlak van armoede sinds 2008 verslechterd. (2)

Er blijft nog heel wat werk aan de winkel voor de federale en de Vlaamse overheid en voor de gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Elk arme blijft er één teveel.
De gemiddelde levensstandaard in Vlaanderen is hoog genoeg om hier zeker meer aan te doen.

‘Gemeenten zonder gemeentehuis’

Dat is de slogan van een nieuwe campagne van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers om diensten meer digitaal te kunnen organiseren, zodat de burger niet meer of minder naar het gemeentehuis moet. (1)

Gelukkig is het maar een slogan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “en is het nog geen realiteit”.

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

Op zaterdag 25 september 2021 organiseert VOORUIT Sint-Truiden een barbecue.

Het is een gelegenheid om opnieuw een eerste keer samen te komen met de sympathisanten sinds Corona, uiteraard op een veilige manier.

In een extra editie van de nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove vindt u alle praktische informatie.

Natuur.huis Haspengouw “Mergels van Gelinden”: kent u het?

In Gelinden (Sint-Truiden) ligt het Natuur.huis Haspengouw “Mergels van Gelinden” vzw (Kleinveldstraat 54).

Spijtig genoeg nog te weinig bekend in Sint-Truiden en omgeving”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, die lid is van de Algemene Vergadering.

“Het ligt in de omgeving van onder andere het natuurreservaat Overbroek 1 en 2 en van de Mergels van Gelinden, een belangrijke geologische site en is het vertrekpunt voor een aantal wandelingen en ontdekkingen in de omgeving.

Stikstof: geeft Nederland het (goede) voorbeeld?

De stikstofproblematiek is opnieuw zeer actueel in Nederland met de aanslepende regeringsvorming.
Verplichte onteigeningen van landbouwbedrijven zijn opnieuw aan de orde en zijn zelfs actueler dan ooit.

Zal het in Vlaanderen ook zover komen?
Is in Vlaanderen de tijd van vrijwillige inspanningen ook niet voorbij?
Het zijn vragen, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die voor VOORUIT effectief lid is van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement, zich stelt.

Dictatuur en democratie

Dictatuur is het vaststellen van de werkelijkheid door één persoondemocratie het betwijfelen van de werkelijkheid voor meerdere personen.

‘Limburg krijgt één grote sociale huisvestingsmaatschappij’

Dat is de titel op de voorpagina van Het Belang van Limburg van dinsdag 7 september 2021. (1)

Vanaf zondag 1 januari 2023 fuseren alle 19 Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één grote woonmaatschappij.

“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar de uitdaging moet wel zijn dat er dan meer, sneller, beter en klimaatvriendelijker sociale woningen komen in Limburg om de grote achterstand weg te werken.

Kiezers overtuigen … om te gaan stemmen

“Net voor het reces is in het Vlaams parlement het decreet ‘tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie’ gestemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wij hadden als VOORUIT heel wat amendementen ingediend en hebben uiteindelijk ook tegengestemd.

Pagina's