Kiezers overtuigen … om te gaan stemmen

“Net voor het reces is in het Vlaams parlement het decreet ‘tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie’ gestemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wij hadden als VOORUIT heel wat amendementen ingediend en hebben uiteindelijk ook tegengestemd.

Inmiddels is dat decreet de laatste weken al enkele keren in het nieuws geweest bij mogelijke coalitie- en/of burgemeesterswissels in een aantal gemeenten.
Na Blankenberge en een mislukte poging in De Panne is er nu sprake van Langemark-Poelkapelle. (1)
Die wissels zijn nu éénvoudiger geworden met het nieuwe decreet.

Maar er zijn nog een aantal ernstige wijzigingen met dat nieuwe decreet. Zo zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 de lijststem niet meer meetellen, wordt automatisch de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen binnen de grootste fractie van de coalitie burgemeester en is er geen opkomstplicht meer.
Vooral dat laatste zal een belangrijke impact op de campagne en de verkiezingsuitslag hebben.
Als ik met heel wat burgers en zelfs potentiële kandidaten praat, zijn ze zich nog niet bewust van deze laatste aanpassing.
Als VOORUIT wilden wij het behoud van die opkomstplicht. Vandaar dat ik samen met een aantal collega’s een amendement had ingediend, maar tevergeefs.

Vooral die afschaffing van de opkomstplicht zal de verkiezingscampagne en de uiteindelijke uitslag sterk bepalen.
Er zullen sowieso minder burgers gaan stemmen en dat zal een impact hebben op de verkiezingsuitslagen en op de verhoudingen tussen de politieke partijen.
Voorstanders van het nieuwe systeem zeggen dat populistische partijen de wind uit de zeilen zullen gehaald worden, omdat zij vooral zouden profiteren van verontwaardigde burgers, die verplicht moeten gaan stemmen.
Ik ben daar niet van overtuigd, onder andere vandaar de tegenstem tegen het decreet.

Vanaf nu zal het bij gemeenteraadsverkiezingen nog meer ‘ieder voor zich’ zijn.
Een slechte evolutie, zeker voor iemand zoals ik, die altijd als lijsttrekker solidariteit ‘predikt’ onder alle kandidaten.  Ik heb er altijd proberen voor te zorgen bij gemeenteraadsverkiezingen dat niemand er slecht uitkomt. (2)

Maar de spelregels zijn nu serieus gewijzigd.
Elke kandidaat zal nu een dubbele campagne moeten voeren.
Eerst om mensen naar de stembus te krijgen, vervolgens om die mensen te kunnen overtuigen het bolletje rood te maken op haar/zijn lijst en achter haar/zijn naam en/of dat van medekandidaten.

Een dubbele campagne, maar evenzeer een heel andere campagne.
In feite moeten kandidaten nu voor alles een soort ambassadeurs werven, die moeten gaan stemmen en voor hen zullen stemmen, maar die ook andere personen zullen moeten aanspreken om te gaan stemmen en om voor hen te stemmen.
Dat is een totaal andere manier van aanpak en heel de campagne zal daar moeten op afgestemd worden. Het doet mij een beetje denken aan mijn eerste campagne(s), omdat ik toen eveneens zo werkte om bekend te worden. Dus voor mij toch een beetje hetzelfde en toch een beetje anders.

De boodschap is duidelijk in het belang van de lokale democratie: probeer zoveel mogelijk burgers te overtuigen om te gaan stemmen op de goeie, rode lijst!”  

  • (2)Reinout Van Zandycke, Pieter De Vocht, ‘Lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht Permanent campagnevoeren in het derde decennium’, Uitgeverij Politeia nv, pagina 13 tot en met 20.  
     
  • Zie  onder andere ook ‘Zal CD&V voorzitter Joachim Coens VOORUIT volgen?’ van maandag 14 juni 2021 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com, Alexander Michailidis.