september 2021

Het Plantjesweekend ‘Kom op tegen Kanker’

Zoals de traditie het wil, neemt VOORUIT Sint-Truiden weer deel aan het Plantjesweekend voor ‘Kom op tegen Kanker’.

Wat met de landbouw na PFOS?

De Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)- vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht is terecht niet weg te slaan uit de actualiteit.
De bevolking heeft recht op volledige transparantie.

Nieuwsbrief nr. 103

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Waterschildpadden

Er worden de laatste tijd meer en meer waterschildpadden gevonden, zelfs in die mate dat natuurhulpcentra ze niet meer opgevangen krijgen. Bovendien gaat het om invasieve soorten, exoten. Het gevolg is dat de dieren in toenemende mate geëuthanaseerd moeten worden. (1)

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

Op zaterdag 25 september 2021 organiseert VOORUIT Sint-Truiden een eerste activiteit na Corona: een barbecue in de deelgemeente Aalst, gemeentelijke feestzaal Aalst, Aalst-Dorp 25.

In de extra editie van de nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove voor de (bestuurs)leden van VOORUIT Limburg vindt u alle praktische informatie.

“Iedereen is van harte welkom”, zegt Ludwig Vandenhove.

Duurzame vistechnieken graag

“De visserij is een belangrijke economische tak in Vlaanderen. Maar het moet wel duurzaam gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Daarom vraagt VOORUIT een onderzoek naar milieubelastende & visverminkende vangsttechnieken aan de Belgische kust.
We moeten ons leefmilieu, ons klimaat en onze Belgische vissen en vissers beschermen tegen (buitenlandse) industriële vistechnieken aan onze kust
.”

Hieronder vindt u het VOORUIT persbericht.

Te strenge antibioticawet?

Momenteel buigt het Europees parlement zich over een strengere wetgeving rond het gebruik van medicijnen voor mensen en dieren. (1)(2)

“Door een aantal miscommunicaties in de pers komt het over alsof dierenartsen niet meer over voldoende middelen zouden kunnen gaan beschikken om dieren, in het bijzonder huisdieren of gezelschapsdieren, te verzorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een verkeerde, alleszins onvolledige voorstelling van zaken.

Bevraging werking slachtofferhulp

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir plant een uitgebreide bevraging bij slachtoffers en bij het brede werkveld in verband met de werking van Justitie. (1)

Alle vormen van inspraak zijn een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “maar zulke bevraging moet natuurlijk een finaliteit hebben.
Het project kadert in de oprichting in 2022 van het Vlaams Agentschap voor Justitie.

Belangenvermenging en/of grondspeculatie schepen Jelle Engelbosch?

Gisteren, dinsdag 14 september 2021, heeft de lokale nieuwswebsite Trudocs het nieuws uitgebracht dat schepen Jelle Engelbosch (N-VA) in de deelgemeente Velm (Sint-Truiden) een stuk grond -woonuitbreidingsgebied - heeft gekocht van de kerkfabriek. (1)

Niets mis mee, tenzij er natuurlijk belangvermenging in het spel is tussen zijn schepenfunctie en zijn private belangen en/of er sprake is van grondspeculatie”, zegt VOORUIT-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Zondig

Ik ben bang dat ik me op dit moment helemaal niet zondig voel. Er wordt meer tegen mij gezondigd door anderen dan andersom.

Het begin van het einde voor De Lijn?

Het Duits-Amerikaans private bedrijf ViaVan ontvangt 100 miljoen euro vanuit de Vlaamse regering voor een periode van 8 jaar om een ‘mobiliteitscentrale’ uit te bouwen. (1)

Volgens mij het echte begin van de privatisering van De Lijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is duidelijk dat zowel de vorige, als de huidige regering een dubbele agenda hebben met het Vlaams openbaar vervoer: privatiseren.”

Een Vlaams crisiscentrum: onzin

De N-VA stelt via een conceptnota voor om een Vlaams crisiscentrum te installeren.
Concreet: de crisiscoördinatiefunctie van de gouverneurs en de federale overheid zou ‘afgesnoept’ worden.

Wat een onzinnig voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Hebben zowel de Covid19-crisis, als de overstromingen niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Fractiedagen VOORUIT

“Op zondag 12 en maandag 13 september 2021 was ik aan zee. Neen, niet met verlof, wel op de fractiedagen van VOORUIT.
Ze vonden nog eens plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's