Zijn Limburgers lui?

“Neen, zeker niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan moeten wij, Limburgers zeker, ook opletten met te zeggen dat Brusselaars en Walen lui zijn.

Het gaat over de zogeheten werkzaamheidsgraad, waar zowel in de federale, als in de Vlaamse regering veel over te doen is.
De werkzaamheidsgraad gaat over hoeveel personen tussen de 20 en de 64 jaar aan het werk zijn.
De federale regering heeft de ambitie om die werkzaamheidsgraad op te trekken tot 80% tegen 2030.
De Vlaamse regering wil die 80% zelfs halen tegen het einde van de huidige legislatuur in 2024. (1)
In beide gevallen zal het moeilijk zijn om deze streefcijfers te behalen.

Als er meer mensen aan de slag zijn, moeten er minder uitkeringen betaald worden en komen er meer bijdragen binnen.

Er is een groot verschil tussen de regio’s in België qua werkzaamheidsgraad op basis van de meest recente cijfers in 2019: Brussel 59,6%, Wallonië 65,2%, Vlaanderen 75% en België 70,3%.
In Limburg was op basis van diezelfde gegevens 73% aan het werk, het laagste cijfer voor gans Vlaanderen.

Als we de Limburgse cijfers in 2019 uitsplitsen per gemeente, blijkt dat het verschil tussen de gemeente met de laagste score Maasmechelen (64,2%) en de hoogste score Halen (78,9%) even groot is als het verschil tussen Brussel en Vlaanderen.

Voor Limburg is er vooral een probleem bij de kortgeschoolden en bij de ouderen. In de groep van 60 tot 64 jaar is er bijvoorbeeld slechts 36% aan het werk, even weinig als in Wallonië. (2) (3)  Ik heb over deze problematiek Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits eveneens al eens ondervraagd.

Dus opletten met karikaturen en te snel conclusies te trekken!
Dat geldt meer dan ooit voor commentaren op sociale media
.”