Elke arme is er één teveel

De meest recente Lokale ArmoedeBarometer (LAB) in Vlaanderen is bekendgemaakt. (1)
In Vlaamse gemeenten is de situatie op het vlak van armoede sinds 2008 verslechterd. (2)

Er blijft nog heel wat werk aan de winkel voor de federale en de Vlaamse overheid en voor de gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Elk arme blijft er één teveel.
De gemiddelde levensstandaard in Vlaanderen is hoog genoeg om hier zeker meer aan te doen.

De LAB onderzoekt het armoedebeleid van de Vlaamse gemeenten en beoordeelt het lokaal beleid op basis van bevragingen bij armoede- en middenveldorganisaties en bij mensen in armoede zelf.
Op basis van zestien indicatoren, die iets kunnen te maken hebben met armoede, krijgt elke gemeente een positieve of negatieve score.
De evolutie van deze indicatoren wordt bekeken en gewaardeerd. Zo krijgen we een beeld over de strijd tegen armoede op lokaal niveau en welke ambities gemeentebesturen ter zake koesteren.

Ongeveer 25% van de gemeenten doorstond de test, om en bij de 15% is zwaar gebuisd.
Het totaalbeeld van de cijfers geeft aan hoe erg het gesteld is met armoede in een gemeente. Ook de deelcijfers geven een duidelijk beeld en wijzen op welke punten een gemeente goed, minder goed of slecht scoort.

Beleid is een kwestie van prioriteiten en deze verschillen sterk van gemeente tot gemeente als het over armoede gaat. Maar niet enkel de gemeenten treffen schuld.
De federale overheid en Vlaanderen zouden duidelijke kaders moeten uittekenen en voldoende financiering moeten uittrekken als het over de aanpak van armoede gaat. Voor de Vlaamse regering gaat het bijvoorbeeld over het tekort aan betaalbare en sociale woningen.

Via deze LAB kan iedereen zien hoe het met het beleid in de eigen gemeente gesteld is.

bron: https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/de-cijfers/

Mijn eigen stad Sint-Truiden scoort -3, vooral negatief qua langdurige werkloosheid, kandidaat-huurders en leefloon.”