‘Limburg krijgt één grote sociale huisvestingsmaatschappij’

Dat is de titel op de voorpagina van Het Belang van Limburg van dinsdag 7 september 2021. (1)

Vanaf zondag 1 januari 2023 fuseren alle 19 Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één grote woonmaatschappij.

“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar de uitdaging moet wel zijn dat er dan meer, sneller, beter en klimaatvriendelijker sociale woningen komen in Limburg om de grote achterstand weg te werken.

Ik ben altijd pro grote politieke akkoorden over de partijgrenzen heen in Limburg.
Het versterkt onze positie in Vlaanderen. Bovendien zou het voor de burger, die op zoek is naar een betaalbare (sociale) woning, duidelijker moeten worden.

Deze fusie is een gevolg van de besluiten van de Vlaamse regering, die beslist heeft dat de sociale huurmaatschappijen (om sociale woningen te huren), de sociale koopmaatschappijen (om sociale woningen te kopen) en de sociale verhuurkantoren (om aan sociale tarieven huizen op de privé markt te kunnen huren) moeten fusioneren tot één maatschappij.
In Limburg betekent dat dat er voor de drie functies één globale instelling komt.

We moeten ervoor zorgen dat de afstand van de potentiële huurders of kopers van sociale woningen tot die grote maatschappij zo klein mogelijk blijft.
De dienstverlening moet toenemen. Daarenboven moet er voldoende en zelfs meer aandacht komen voor de kwetsbare groepen op de huurmarkt in het algemeen en op de sociale huurmarkt in het bijzonder
.

Er moet oog blijven en zijn voor de specifieke werking van de Sociaal Verhuurkantoren, die vaak directer kunnen inspelen op de woningnood voor bepaalde personen en/of gezinnen en/of die private eigenaars kunnen overtuigen om hun woningen ter beschikking te stellen.

Het is duidelijk dat voor de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld-regering sociale huurders of huurders met een laag inkomen op dit ogenblik geen prioritaire doelgroepen zijn.
Zij moeten zich maar ‘behelpen’ op de privé markt en tot dat wat leidt, kunnen we elke dag merken.

Er is maar één oplossing voor de lange wachtlijsten van de sociale bouwmaatschappijen: veel meer en veel sneller sociale woningen bouwen. Geen enkele andere maatregel zal daaraan verhelpen, ook geen fusies of samenwerkingen tussen maatschappijen.

Inderdaad: één Limburgse sociale huisvestingsmaatschappij.
Ik reken erop dat zij met bepaalde werkingsgebieden gaan werken en/of dat burgers met vragen terecht zullen kunnen in de lokale gemeentehuizen en/of de lokale Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW ’s). We mogen immers niet vergeten dat heel wat cliënten van sociale huisvestingsmaatschappijen niet over eigen vervoer beschikken en laat Limburg nu net ook op dat vlak er heel wat slechter aan toe zijn dan de rest van Vlaanderen.

Eén grote organisatie in plaats van negen sociale huurmaatschappijen, drie sociale koopmaatschappijen en zeven sociaal verhuurkantoren zou in principe beter moeten werken. Maar uiteindelijk zal de kwaliteit hier eveneens bepaald worden door ‘mensen’.
In de praktijk zal de fusie nu moeten geoperationaliseerd worden door de 19 directeurs en om en bij de 200 personeelsleden.
Afwachten wat dat zal geven.
Sommige fusies uit het verleden, zoals de drie vroegere Limburgse afvalintercommunales, zijn op dat vlak niet meteen de beste voorbeelden. Zal deze fusie leiden tot meer, sneller, betere en klimaatvriendelijke sociale woningen voor de Limburgers?

Gaat het niet te snel?
Wijzigingen en structuren aanpassen, zijn goed, maar als er veel personen bij betrokken zijn, is het vaak beter om wat meer tijd te nemen.
Mensen blijven mensen en moeten de kans krijgen om zich aan te passen.
Daar wordt in Vlaanderen veel te weinig rekening mee gehouden. Is dat nu ook niet het geval?”

Hieronder vindt u de bijdrage, die de nieuwswebsite www.sintruinbegot.be  hieraan gewijd heeft. (3)