Ludwig Vandenhove in debat op ‘Week van de integrale veiligheid’

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) heeft van maandag 27 juni 2011 tot en met donderdag 30 juni 2011 de eerste ‘Week van de integrale veiligheid’ georganiseerd.

Er waren voordrachten, panelgesprekken en debatten rond diverse thema’s.
Burgemeester Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers aan het debat op de studiedag op dinsdag 28 juni 2011 tijdens de studiedag rond buurtbemiddeling.

 

Ludwig Vandenhove heeft in Limburg en in Sint-Truiden de idee van buurtbemiddeling geïntroduceerd en heeft hierrond als senator en federaal volksvertegenwoordiger een aantal wetsvoorstellen gedaan om buurtbemiddeling in gemeenten/steden en/of politiezones financieel te laten ondersteunen door de federale overheid.

 

 

 

 

“Ik heb opnieuw de idee naar voor geschoven dat buurtbemiddeling voor mij een essentieel onderdeel uitmaakt van integrale veiligheid.
Vermits in een gemiddelde gemeente/stad en/of politiezone het aantal meldingen van de burger bij de lokale politie toeneemt, maar deze steeds minder echt criminele feiten betreffen, moeten we uitkijken naar andere vormen van dienstverlening aan de burger aanvullend op en/of in de plaats van het louter politioneel optreden. Buurtbemiddeling hoort hier voor mij zeker bij en vormt dan ook een onmisbare schakel binnen de veiligheidsketen en binnen een integraal veiligheids- en/of leefbaarheidsbeleid.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Ik vind dat een goed integraal veiligheidsbeleid moet vertrekken vanuit de lokale politiezone en niet vanuit de gemeente en/of stad.
Ik weet dat er in het werkveld een aantal personen zijn, die het met deze visie niet eens zijn, maar ik blijf er achter staan.
Ik wil ‘het model’ van de stad Sint-Truiden en van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken niet ‘opdringen’, maar ik vind het tot nu toe het beste aanpak vergelijkbaar met andere gemeenten/steden/politiezones.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Studiedag over burenbemiddeling: groot succes!’ van 28 mei 2008 en ‘Eerste cahier van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er!’ van 21 maart 2010 op deze website.