Burenbemiddeling in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Dat is de titel van een bijdrage in Handboek Politiediensten (uitgeverij Kluwer), aflevering 98, juni 2011 van de hand van Sarah Daems, coördinator burenbemiddeling lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Philip Pirard, hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester Ludwig Vandenhove.


Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Het overlastbeleid in Sint-Truiden en de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wordt vanuit de gedachte van integrale veiligheid steeds ketengericht aangepakt.
In het kader van de aanpak van integrale veiligheid zijn al verschillende publicaties verschenen, onder meer een artikel in het Handboek Politiediensten van 28 december 2009, waarin het project integrale veiligheid - leefbaarheid uitgebreid aan bod kwam.
De aanpak van integrale veiligheid in het veld verloopt steeds vanuit prioritaire aandachtspunten, die verankerd zijn in het zonale veiligheidsplan van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het wordt uitgewerkt via concrete actieplannen.

In het kader hiervan werd op 1 juni 2007 de dienst burenbemiddeling opgericht.
Ook hier geldt: beter een goede buur dan een verre vriend. Maar wat als je niet met je buur overeenkomt?
Buren hebben steeds vaker last van elkaar.
Een niet-geschoren haag of overhangende takken volstaan soms om mensen op stang te jagen en ervoor te zorgen dat ze jarenlang niet meer met elkaar spreken. Ook het gras maaien op een rustige zondagnamiddag, muziek, die veel te laat en veel te hard staat tijdens een barbecue of spelende kinderen, die hun lege colablikjes en chipszakjes laten rondslingeren, kunnen een bron van ergernis zijn.
Wanneer de buren de zaken laten aanslepen en er zelf niet in slagen tot een oplossing te komen, dan kan de burenbemiddelaar een uitkomst bieden.”

Meer informatie in verband met deze bijdrage in ‘Handboek Politiediensten’ vindt u op de website www.kluwer.be.

Zie ook onder andere de teksten ‘Studiedag over burenbemiddeling: groot succes!’ van 28 mei 2008 en ‘Eerste cahier van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er!’ van 21 maart 2010 en ‘Ludwig Vandenhove in debat op Week van de integrale veiligheid’ van 10 juli 2011 op deze website.