Nieuwe brochure over het politiereglement

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken hebben een nieuwe brochure gepubliceerd over het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast.

Het politiereglement wordt opnieuw uitgebracht in een handig pocketformaat.
Om het geheel luchtig te houden, zijn de teksten - net zoals bij de vorige editie - geïllustreerd met cartoons van Dré Mathijs, huiscartoonist van burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

“De reden van deze heruitgave is dat een aantal politiereglementen van de zone recent zijn aangepast en/of vereenvoudigd.
De maatschappij evolueert en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken past zich daaraan aan.”, aldus Ludwig Vandenhove

 

 

“We mogen de burger niet overladen met regels (regels hebben maar zin als ze kunnen gecontroleerd worden!) en duidelijke reglementen voor alle burgers van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, ze maximaal handhaven en desgevallend optreden/verbaliseren: dat is de bedoeling van deze vernieuwde brochure.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

“In het kader van ons globaal plan qua integrale veiligheid/ons leefbaarheidsplan is deze publicatie een belangrijk middel.”

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van het voorwoord van hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard, burgemeester van Gingelom Charly Moyaerts, burgemeester van Nieuwerkerken Benny Bamps en Ludwig Vandenhove, burgemeester van Sint-Truiden en voorzitter van het politiecollege en - raad.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom en/of Nieuwerkerken

 

 

Voor u ligt de geactualiseerde brochure, waarin op een overzichtelijke manier alle politiereglementen betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast, die in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken van toepassing zijn, neergeschreven zijn en die elke bewoner van de politiezone moet respecteren.
In 2008 verscheen dit politiereglement voor de eerste keer.
De reden van deze heruitgave is dat een aantal politiereglementen van de zone recent zijn aangepast en/of vereenvoudigd.
De maatschappij evolueert. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken moet zich daaraan aanpassen. Bovendien hebben reglementen maar zin als ze effectief gecontroleerd worden.

 

 

Leefbaarheid en (integrale) veiligheid in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zijn de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen en van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, maar ook van de burgers, de inwoners zelf. Immers, ergens eindigt de verantwoordelijkheid van de overheid en begint die van de burgers.

 

 

 

 

Als burger en inwoner moet u zoveel mogelijk de regels en de politiereglementen respecteren en trachten het goede voorbeeld te geven.
Dat is één van de uitgangspunten van leefbaarheid en/of integrale veiligheid.
Indien dat niet gebeurt, moet de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken optreden.

 

 

Politieleden en/of gemeenschapswachten kunnen in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken niet alles zien en overal tegelijkertijd aanwezig zijn, vooral omdat Sint-Truiden qua oppervlakte de grootste stad van Limburg is, om dan nog niet te spreken van Gingelom en Nieuwerkerken. Mede daarom hebben we uw ogen en vooral uw burgerzin nodig.
Door ons alle onregelmatigheden, die u opmerkt, te melden, draagt u uw steentje bij aan de leefbaarheid en de integrale veiligheid.

 

 

Vermits wij als gemeentebesturen en lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken regels voor een geordend en veilig samenleven, vastleggen, moeten wij de verantwoordelijkheid ervoor dragen en de handhaving ervan afdwingen ten aanzien van die burgers, die ze niet respecteren en op die manier voor overlast zorgen voor andere burgers.

 

 

De burger wil terecht dat er snel opgetreden wordt tegen overtreders, uiteraard zeker tegen de grote, maar ook tegen diegenen, die allerlei kleine vormen van overlast veroorzaken, zoals hondenpoep, nachtlawaai, sluikstorten, etc.

 

 

Sedert 2005 beschikken lokale overheden over zogeheten Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), zodat die overtredingen niet meer naar de rechtbank moeten, maar dat er onmiddellijk kan gesanctioneerd worden via geldboetes.
Politieleden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en sinds 2010 ook 12 ambtenaren van de stad Sint-Truiden stellen de overtredingen vast.
De sanctionerende ambtenaar van de stad Sint-Truiden legt de boetes op.

 

 

 

In onze politiezone zijn we grote voorstander van deze aanpak, het zogeheten ‘lik-op-stuk-beleid’.
Wij kiezen voor het ‘slachtoffer’, niet voor de ‘overtreder’.
We zijn één van de eerste politiezones in België en in Vlaanderen, die deze GAS toegepast hebben.
En met succes: in 2006 werden er 46 GAS-processen-verbaal gemaakt in onze politiezone, in 2010 al 319.
Deze stijging is er gekomen, omdat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken meer aandacht aan overlast besteedt en omdat er meer ambtenaren, die overlast mogen vaststellen aangesteld zijn. Bovendien wordt de bevolking op allerlei manieren gesensibiliseerd om overlast aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken te melden.

Merkt u bepaalde onregelmatigheden op die voor overlast zorgen en/of die de leefbaarheid en/of het veiligheidsgevoel in uw buurt beïnvloeden, aarzel dan niet om het te melden aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die permanent (24 uur/24 uur) bereikbaar is via het algemeen telefoonnummer 011-70 19 11 of via
politie@poltrudo.be.

Tijdens de dag kan u terecht in het politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden, bij de politieposten in Gingelom (Thewitstraat 38) en Nieuwerkerken (Nieuwesteenweg 3) en/of bij uw wijkinspecteur en/of uw gemeenschapswacht, die over een persoonlijk gsm-nummer beschikken.

 

 

Samenwerken aan een leefbare en veilige politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: daar komt het op aan en dat moeten we allen samen doen en bereiken!

 

 

De brochure van het politiereglement van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is te raadplegen op www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be en is verkrijgbaar aan het onthaal van het politiehuis in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken of via 011-70 19 03 of via
communicatie@poltrudo.be.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Spelregels voor een aangename, propere en veilige buurt!’ van 17 januari 2009 en ‘Ook stadsambtenaren kunnen nu overlast vaststellen!’ van 26 maart 2010 op deze website.