Dossier Brandhoutstraat: ‘Beslissen is de boodschap!’

“Het dossier van het al dan niet afsluiten van de Brandhoutstraat ter hoogte van de Tongersesteenweg (deelgemeente Brustem) is hier weer maar eens een mooi voorbeeld van.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove van de stad Sint-Truiden.

 

Of: hoe een zeer lokaal dossier een type-voorbeeld wordt van de houding van de gemiddelde burger in Vlaanderen.

 

Mensen stemmen voor politici om beslissingen te nemen.
Politici moeten leiden (en lijden!).
Dit geldt in de nationale en de Vlaamse politiek, maar ook in de lokale politiek.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Dit is altijd mijn mening en visie geweest en ik ben er meer dan ooit van overtuigd.
Hoe dikwijls heb ik bijvoorbeeld de uitspraken niet gedaan ‘Niet beslissen is ook beslissen’ en ‘Beter een slechte beslissing dan geen beslissing’.
Kijk maar naar de actuele politieke crisis op nationaal niveau.
Duurt de regeringsvorming niet zo eindeloos lang, omdat partijen en politici niet durven te beslissen uit angst dat er snel opnieuw (vervroegde) verkiezingen komen?.

 

 

Toen ik mijn eerste stappen in de politiek zette, ruim 30 jaar geleden, heb ik geleerd dat wij als politici moeten luisteren naar de mening van de burger, maar dat diezelfde burger soms moet ‘opgevoed worden’ om rekening te houden met het algemeen belang dat niet altijd overéénstemt met de persoonlijke belangen.
In deze tijden van toenemend individualisme is dit laatste spijtig genoeg meer en meer het geval.
Politici zijn precies verkozen om dan beslissingen te nemen.
Dat is de essentie van democratie.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

Ik heb dit ook gezegd tijdens mijn officiële 11 julitoespraak en ‘het geval Brandhoutstraat’ is hier een mooi voorbeeld van.
Ik kan dit op heel wat andere situaties in Sint-Truiden toepassen.”
Zie de tekst "Ik maak mij zorgen over de toekomst van ons land en de positie van Vlaanderen daarin." van 12 juli 2011 op deze website.

 

 

 

 

 

“Wat zijn de feiten?

 

 

-        de Brandhoutstraat is een verbindingsweg tussen de Tongersesteenweg en de Vliegveldlaan (in feite ook het dorp Brustem en de Luikersteenweg);
-        omwille van het sluikverkeer geldt er al een hele tijd ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. De situatie is echter zo dat automobilisten zich nauwelijks of niet nog aan dit reglement houden.
Dit is een algemeen gegeven in de zin dat het reglement ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ wat mij betreft uit de verkeerswetgeving mag geschrapt worden. Ik heb dit trouwens ook ettelijke malen aangehaald in het federale parlement toen ik nog volksvertegenwoordiger en/of senator was.
De handhaving ervan is quasi onmogelijk: burgers respecteren dit bord (bijna) niet meer en politievrouwen/ -mannen hebben andere prioriteiten dan hierop constant te controleren. Bovendien wordt elke weggebruiker geacht het verkeersreglement te kennen en zich hieraan te houden en begint de verantwoordelijkheid van de overheid, in dit geval de stad Sint-Truiden, ergens, maar eindigt ze ook ergens en begint die van de burger.
Zie de cartoon ‘Waarom altijd dat vingertje...!?’ van 25 juni 2011 op deze website.
De verkeersregel ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ is de burger in feite een rad voor de ogen draaien;
-        dit heeft voor gevolg dat er al een hele tijd klachten zijn van de inwoners over dit sluikverkeer. Maar zoals zo vaak zijn er 2 ‘kampen’: zij, die de Brandhoutstraat wensen af te sluiten en zij, die dit niet wensen, want zij kunnen dan niet meer uitrijden via de Tongersesteenweg en hebben, tijdens de periode van de proefopstelling in het midden van de straat ter hoogte van het kruispunt met de Geelstraat vooral de Windmolenstraat gebruikt, met alle klachten vandien van de bewoners van deze straten;
-        op het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 11 februari 2011 werd er beslist dat vanaf vrijdag 18 maart 2011 een proefopstelling in het midden van de Brandhoutstraat zou komen.
Dit is niet zomaar gebeurd: er werden controles gedaan door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en er werd een bewonersbrief verspreid over de planning.
Resultaat: maar 10 bewoners reageerden en de antwoorden waren zeer uiteenlopend. Zo is het natuurlijk moeilijk beslissen voor ons als politici.
Burgers krijgen uitgebreid de kans om hun idee te zeggen, maar doen dit niet!
En dan maar de schuld aan de politici geven;
-        het belangrijkste voor de sp.a is de verkeersveiligheid en daar gaat het nu precies om.
Er zijn al heel wat ongevallen gebeurd aan de hoek Tongersesteenweg - Brandhoutstraat en het oversteken aan de Tongersesteenweg vanuit de Groenstraat (tegenover de Brandhoustraat) is zeer gevaarlijk.
Wij hebben vanuit de stad Sint-Truiden al ettelijke malen aangedrongen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de Tongersesteenweg op die plaats herin te richten en hebben dat nu opnieuw gedaan;
-        dus: in afwachting van een fundamentele ingreep door een aanpassing van de infrastructuur, is de sp.a voorstander van het afsluiten de Brandhoutstraat ter hoogte van de Tongersesteenweg. Zo verhoogt de verkeersveiligheid en worden alle inwoners van de Brandhoustraat ‘gelijk behandeld’, hetgeen de verkeersdruk in de Geelstraat en de Windmolenstraat opnieuw zal doen afnemen. Dit is ook zoiets wat de burger ook nooit begrijpt: een verkeerssituatie op een bepaalde plaats veranderen, heeft zijn invloed op heel wat andere locaties. Sinds ‘de problematiek’ van de Brandhoutstraat in de media gekomen is, merken we bijvoorbeeld dat er heel wat bijkomend sluikverkeer is zelfs al vanaf de Zepperenweg via Bautershoven en de Groenstraat. Trouwens niet alleen sluikverkeer, maar tevens te hoge snelheid;
-        dit alles is de reden (vooral de verkeersonveiligheid!) waarom de sp.a tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 17 juni 2011 beslist heeft (CD&V heeft tegengestemd en Open VLD heeft zich onthouden) om de Brandhoutstraat ter hoogte van de Tongersesteenweg af te sluiten totdat er infrastructurele aanpassingen gebeuren;
-        ik heb als burgemeester mijn verantwoordelijkheid genomen en sedert vrijdag 8 juli 2011 is de afsluiting ook materieel een feit, want er zijn paaltjes in de grond verankerd. Bovendien heb ik mij burgerlijke partij gesteld tegen onbekenden, die bij vorige gelegenheden de tijdelijke wegversperringen vernield en/of verwijderd hebben.
Burgers, die het recht in eigen handen nemen, horen thuis in een ‘cowboystaat’, niet in de stad Sint-Truiden;
-        de gemeenteraad van maandag 22 augustus 2011 zal zich definitief over deze situatie kunnen uitspreken, maar indien zij deze beslissing niet volgen, zijn zij verantwoordelijk voor de eventuele ongevallen, die op deze locatie nog gebeuren. Ik ben een democraat en moet en zal mij hier dan ook bij neerleggen.

 

 

 

 

 

Waarom deze lange motivatie?
Niet omdat het dossier belangrijker zou zijn dan zoveel andere verkeerssituaties op het grondgebied van Sint-Truiden. Wel omdat ik hoop dat de burger zo’n gedetailleerde en gemotiveerde beslissing zal willen begrijpen, ook diegene, die een andere mening heeft.
Misschien ijdele hoop en veel negatieve energie, maar ik blijf geloven in het gezond verstand van de burger!

 

 

Dit ‘geval van de Brandhoutstraat’ is van toepassing op zoveel andere concrete gevallen in Sint-Truiden en andere Vlaamse gemeenten en steden, zowel qua verkeer, als in andere beleidsdomeinen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Hierover is een artikel verschenen in Het Belang van Limburg van donderdag 14 juli 2011.