Politiezone ondertekent 1e samenwerkingsverband ‘Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid’ in België

Op donderdag 23 juni 2011 heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het eerste samenwerkingsverband in België inzake ‘Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid’ (LIVB) afgesloten met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Ook de provincie Limburg, via gouverneur Herman Reynders, ondertekende mee het protocol.


Voorheen waren er enkel protocols afgesloten met gemeentebesturen afzonderlijk, maar nog nooit met een politiezone.

“Toen de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken een oproep deed naar gemeenten/steden, die als piloot wilden fungeren, hebben wij ons kandidaat gesteld als politiezone. Immers, in de stad Sint-Truiden staan wij al zeer ver qua integrale veiligheid en leefbaarheid en wij willen dit nu ook uitbreiden naar de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, dus naar de ganse politiezone.”, zegt burgemeester en voorzitter van de politiezone Ludwig Vandenhove.

“Integrale veiligheid komt er voor mij op neer dat de burger zich in alle omstandigheden en op alle plaatsen zo goed mogelijk in haar/zijn vel moet kunnen voelen.”

Binnen dit lokaal integraal veiligheidsbeleid wordt veiligheid in de meest brede betekenis van het woord opgevat. Zo is er bijzondere aandacht voor alle samenlevingsverstorende elementen op buurtniveau, die de leefbaarheid van de omgeving ook maar enigszins kunnen aantasten.

Dit ondertekende samenwerkingsverband houdt in dat vanuit de FOD Binnenlandse Zaken een lokaal adviseur advies en ondersteuning verstrekt en dat er eveneens vanuit de provincie Limburg een procesmatige begeleiding gebeurt.

Ludwig Vandenhove: “Concreet wordt nagegaan hoe de bestaande concepten en methodes qua integrale veiligheid en leefbaarheid in de stad Sint-Truiden eveneens toegepast kunnen worden in de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken.
Deze ondertekening houdt een appreciatie en erkenning in van het model qua integraal veiligheidsbeleid of leefbaarheid dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al enkele jaren met succes toepast in de stad Sint-Truiden. Bovendien bevestigt het de goede samenwerking tussen de 3 gemeenten in onze politiezone.

Via de ondertekening van deze overéénkomst zullen er eveneens vergelijkingen gemaakt kunnen worden met andere gemeenten, steden en politiezones in België, zodat we onze sterke en zwakke punten kunnen zien.
Uit deze vergelijkingen kunnen we lessen trekken en (eventueel) leren.”

Hierover is een artikel verschenen op LimburgActueel van 23 juni 2011, op Radio2, in/> De Standaard van 1 juli 2001 en in de Passe-Partout editie Sint-Truiden van 6 juli 2011.

Zie onder andere ook de tekst ‘Ludwig Vandenhove in debat op Week van de integrale veiligheid’  van 10 juli 2011 op deze website.