Algemeen

Plan voor de veeteeltsector op lange termijn

“Ja, dat is waar ik voor pleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De landbouwsector in het algemeen en de veeteeltsector in het bijzonder hebben daar alle belang bij.

Die lange termijnvisie moet rekening houden met de maatschappelijke evoluties, zoals het steeds maar toenemend bewustzijn van de bevolking voor duurzaamheid, klimaat en leefmilieu.  Bovendien zijn er de Europese Green Deal en de gevolgen hiervan op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn: wel degelijk voor dieren!

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 december 2020.

Kwaliteit oppervlaktewater moet naar omhoog

“Het meest recent gepubliceerd mestrapport toont aan dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied blijft achteruitgaan (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat kan toch niet zo blijven doorgaan.
De beken en waterlopen worden vervuild wanneer het mest op de velden niet wordt opgenomen door de gewassen en alzo in het water terechtkomt.

Norm geurimpact voor pluimveestallen naar omhoog

“Personen en gezinnen, die in de buurt van pluimveestallen wonen, klagen meer en meer van geuroverlast.
Om dan nog niet te spreken over de gevolgen voor de volksgezondheid?”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 16 december 2020.

Uit een studie van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat de geuroverlast groter is dan tot nu toe werd aangenomen.

Grote uitdaging voor Toerisme Vlaanderen

De toeristische branche is één van de sectoren, die het meest getroffen wordt als gevolg van COVID-19. Daarom is het net nu belangrijk dat Toerisme Vlaanderen alle zeilen bijzet om, zodra de volksgezondheid het toelaat, de activiteiten te kunnen hervatten en uitbreiden en nieuwe initiatieven te nemen.

Landbouwers hebben overal, ook in India, recht op een eerlijk inkomen

Dat is de titel van een bijdrage van Palwinder Pritty Kaur, lid Bijzonder Sociaal Comité Sint-Truiden en Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger op www.dewereldmorgen.be.

Hieronder vindt u de integrale tekst.
 

Parkeerverbod voor trucks langs Truiense gewestwegen

“Een goed begin dankzij diverse tussenkomsten van collega sp.a-gemeenteraadslid Erwin Vaes”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar nu moet het vervolg nog komen.”

Om de verkeersveiligheid langs de gewestwegen te verhogen, wordt een parkeerverbod voor +3,5 ton ingevoerd op het grondgebied van Sint-Truiden.
Het verbod geldt over de volledige lengte van de N3, de N80, de N718 en de N722
. (1)(2)

Compromis over gebruik bordeaux huisvuilzakken

Er is een compromis over het gebruik van de bordeaux huisvuilzakken voor restafval van de afvalintercommunale Limburg.net.
Ze blijven nu geldig tot eind 2021. (1)

Ik heb daar mee op aangedrongen via een parlementaire vraag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De oude bordeaux huisvuilzak is al sinds begin dit jaar niet meer te koop in de winkel. Heel wat personen en gezinnen beschikken echter nog over zulke voorraad dankzij hun goede sorteergedrag.

“Binnenkort mogen we niets meer zeggen”

Zo reageert gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het agendapunt ‘varia’ tijdens de gemeenteraad van maandag 7 december 2020 in Sint-Truiden.

Ludwig Vandenhove: “De mogelijkheid voor democratisch verkozen gemeenteraadsleden om tijdens het ‘vragenkwartiertje’ (varia) vragen te stellen, is al serieus ingeperkt, onder andere qua tijdsgebruik. Maar gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans en de CD&V - N-VA- Open Vld-meerderheid blijven daarin steeds maar verdergaan.

Nog eens op de Indische televisie

“Ik ben nog eens op de Indische televisie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is niet de eerste keer.

Dit keer gaat het over de wetten qua deregulering in de landbouwsector, die de meeste boeren in India nog meer in de armoede zullen dwingen.
U kan het filmpje en de vertaling vanuit het Indisch hier bekijken.”

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen