Algemeen

Leopold II en Leopold III

Er is de laatste weken terecht  veel te doen rond standbeelden van Leopold II: verwijderen of in hun historische context duiden. Ook in Sint-Truiden dringen wij daar als sp.a op dat laatste aan.

Christophe Deborsu schrijft dat er tevens aandacht moet zijn voor de straatnaamborden of beelden van Koning Leopold III. (1)

De reden? Zijn houding gedurende de Tweede Wereldoorlog.

"Ik volg hem in zijn analyse.
Gelukkig zijn er weinig standbeelden, wel veel straten, die zijn naam hebben", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Sensibiliseren én controle én handhaving

Op woensdag 24 juni 2020 heeft Inter-Agentschap Toegankelijk Vlaanderen het evaluatieonderzoek van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (5 juni 2009) toegelicht in het Vlaams parlement in een gezamenlijke Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Limburg scoort goed qua klimaatbeleid

Dat blijkt alleszins uit de recent bekendgemaakte cijfers van 2017. (1)

In 2017 had Limburg qua klimaatbeleid de beste score van Vlaanderen.
In de periode 2011-2017 was er een reductie van 7,3 procent in Limburg, Vlaams Brabant was ‘een goede tweede’ met 3,7 procent.

Hervorming (hoger) politieonderwijs: dossier ligt stil

“Dat is mijn conclusie na mijn vraag aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand op donderdag 18 juni 2020 in de Commissie Onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De provincie Limburg is dood, leve de provincie Limburg

Hasselt en Genk gaan structureel samenwerken om Limburgse kunstenaars en culturele organisaties beter te kunnen ondersteunen. (1)

Zij denken zelfs aan één groot Limburgs fonds voor startende kunstenaars, waarin elke gemeente financieel zou participeren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Een goede zaak, het kan de kunst en cultuur in Limburg alleen maar ten goede komen.

Maar waarom moest die bevoegdheid dan weggaan bij de provincies?
Het was en is voorspelbaar: de provincies zullen op een aantal beleidsvlakken opnieuw uitgevonden worden.

 

Handhaving Onroerend Erfgoed

“Meer en  betere handhaving, meer gecoördineerd en zoveel mogelijk bestuurlijk optreden, dat is wat in Vlaanderen zou moeten gebeuren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Enige tijd geleden vroeg ik de cijfers qua personeel, aantal processen-verbaal en inbreuken via een schriftelijke parlementaire vraag al op aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
Recent deed ik datzelfde aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Vlaams geld gebruiken voor armoede en voor cultuur, jeugd en sport

Vorige woensdag 17 juni 2020 heeft het Vlaams parlement beslist om financiële middelen vrij te maken voor armoede enerzijds en voor cultuur, jeugd en sport anderzijds voor de Vlaamse gemeenten om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.

Nieuwsbrief nr. 38

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Weggestemd!

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement is op donderdag 18 juni 2020 het amendement van de parlementsleden Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) over de Universiteit Hasselt (U Hasselt) weggestemd.

“Limburg en de U Hasselt worden weer maar eens benadeeld in verband met het erkennen van nieuwe opleidingen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Nochtans hebben alle Limburgse politieke partijen hieromtrent de nodige beloftes gedaan bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse verkiezingen in 2019.

Gewoon woordbreuk.”

Eindelijk een echt en sluitend honden- en kattenfokkerijbeleid?

“Ik hoop het”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove na een vraag hierover aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

In de sector bestaat er nog al onduidelijkheid wie nu uiteindelijk in Vlaanderen bevoegd is.
Tot nu toe is dat nog altijd Landbouw, maar de minister wil dat zo snel mogelijk overhevelen naar Dierenwelzijn, zoals het hoort.
Dat is afgesproken bij de vorming van de huidige Vlaamse regering.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen