Algemeen

Jan Jambon ondervragen

Het is weer de periode van de begrotingsbesprekingen, begroting 2021 in dit geval.

“Vermits ik lid ben van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie betekent dat ook vragen stellen aan Vlaams minister-president Jan Jambon”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Op dinsdag 10 november 2020 kwamen de bevoegdheden ‘Ondersteuning van de Vlaamse Regering en Rampenschade 2021’ en ‘Digitalisering en Interne Dienstverlening Vlaamse Overheid 2021’ aan bod.

Meer participatie voor senioren op gemeentelijk vlak

Sedert enkele jaren zijn gemeenten niet meer verplicht een adviesraad voor senioren te hebben. Bovendien mogen provincies sedert 2017 op dat vlak geen initiatief meer nemen, waardoor ook de provinciale inspraakorganen zijn verdwenen.

Sommige gemeenten hebben dat goed opgevangen door een adviesraad te behouden of andere formules te voorzien. Maar in sommige gemeenten is er niets meer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deze situatie is tegengesteld aan het gegeven dat de groep senioren -gelukkig- steeds maar groeit.

‘Ander’ fruit?

Economische activiteiten, die mede afhankelijk zijn van de natuur en van weersomstandigheden, zoals de land- en tuinbouwsector, hebben al altijd met het klimaat rekening moeten houden. Maar nu meer dan ooit

Moeten de fruittelers en -fruitbedrijven ook uitkijken naar eventueel andere teelten als gevolg van de klimaatverandering?

Kortelings een Vlaamse verbindingsofficier

Voor het einde van de maand zou er een verbindingsofficier van de geïntegreerde politie, met veiligheidsmachtiging, 
aangesteld worden bij de Vlaamse regering.
Dat was aangekondigd in het regeerakkoord.

“Hoe is’t met u?”

Dat is altijd al een belangrijke vraag, maar nu in deze Covid-19- en quarantainetijden zeker.

Katten blijven steriliseren, maar …

“Het is goed dat de sterilisatieverplichting van katten bestaat en blijft behouden en dat we er blijven rond sensibiliseren, zoals overheden en dierenorganisaties doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 58

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Dierenmishandeling in slachthuizen

“Er blijven regelmatig afgrijselijke beelden opduiken van dierenmishandeling in slachthuizen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs was het weer prijs in Zele.

Meestal ontstaat dan de discussie of de beelden wel echt zijn. Maar voor mij is dat grotendeels een non-discussie, de beelden zijn (ergens) opgenomen, het gaat altijd over dieren, die zwaar afzien.

Voor mij is er maar één mogelijke oplossing: hard optreden tegen de overtreders met zware boetes en strenge straffen.

“Ik heb geen problemen met de PVDA”

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van een aantal uitspraken van PVDA-militant Maxime Pirard uit Sint-Truiden. (1)

Hervorming erfgoedsubsidies: consequenties voor lokale besturen

“De hervorming van de erfgoedsubsidies zullen wellicht een aantal (financiële) gevolgen hebben voor de lokale besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn aanvoelen wordt bevestigd door het antwoord op een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  De lokale besturen zullen bijgevolg weer mee opdraaien voor de gevolgen van beslissingen van de Vlaamse regering.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen