Wel sommige pers informeren, de gemeenteraad niet

“Ja, zo gaat dat tegenwoordig in Sint-Truiden”, zegt oud burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Nooit meegemaakt. En dan is het ook nog eens verkeerde informatie.

Schepen Jelle Engelbosch beweert in de pers dat tegen eind 2022 de afvalfactuur van Limburg.net voor de Truienaren met een kwart zal dalen. (1)
Als tijdens de gemeenteraad van maandag 21 december 2020 Groen en sp.a tot drie keer toe hier uitleg over vragen, komt er geen antwoord.
Noch van burgemeester Veerle Heeren, noch van bevoegd schepen Ingrid Kempeneers, noch van Jelle Engelbosch zelf.

Waarom komt er geen antwoord? Gewoonweg omdat het niet waar is en het niet klopt wat schepen Jelle Engelbosch gezegd heeft in de krant.
Dat bleek al tijdens de gemeenteraadscommissie van maandag 14 december 2020, waar de directeur van Limburg.net te gast was.
Zijn reactie: geen commentaar.
De waarheid is dat de kostprijs van de afvalinzameling en -verwerking solidair moet gedragen worden door alle partners van Limburg.net, zijnde de stad Diest en alle Limburgse gemeenten.
Dat is nu eenmaal het principe van de werking van een intercommunale
.
Een kostprijsvermindering voor één gemeente of stad, zoals schepen Jelle Engelbosch publiek verkondigd heeft, kan nu eenmaal niet. Dus, beste inwoners van Sint-Truiden, vergeet andermaal die loze belofte.

Even het geheugen opfrissen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de campagne van zondag 14 oktober 2018 heeft de N-VA Sint-Truiden bij monde van Jelle Engelbosch zelfs verkondigd dat als zij in het college van burgemeester en schepenen zouden komen Sint-Truiden uit Limburg.net zou stappen. Nochtans is het lidmaatschap vorig jaar verlengd, met de N-VA in het schepencollege. En nu dit.
Net alsof een gemeente, zelfs een stad als Sint-Truiden, nog zelf heel het proces van ophalen en zeker verwerken van afval goedkoper en/of beter zou kunnen organiseren dan als heel Limburg dat samen doet.

En CD&V en Open Vld? Die staan erbij en kijken ernaar, terwijl Jelle Engelbosch ons belachelijk maakt in heel Limburg en de bevolking weer maar eens iets wijsmaakt.
Wanneer wordt hij door de coalitiepartners tot de orde geroepen?”.

Hieronder vindt u het artikel dat op woensdag 23 december 2020 hierover op www.trudocs.be  staat. (2)