Wordt het postkantoor een broodjesbar of buurtwinkel?

“Als het van ‘de grote baas’ van Bpost Jean-Paul Van Avermaet afhangt wel. (1) (2) Voor mij moet het niet, neen, mag het zelfs niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Laat Bpost goed doen wat ze moeten doen: post en pakjes op tijd bedelen.

Dat komt ervan als je private managers de leiding geeft over een overheidsbedrijf dat vooral een aantal basistaken (zou moeten) verricht(en). Maar ook als politici dromen van het privatiseren en van winst maken op activiteiten, die logischerwijze door een overheid moeten gebeuren.
Laten we gewoon terugkeren naar de uitgangspunten van wat moet een overheid doen en wat mag/moet de privé-sector doen.

Zulke voorstellen zijn de omgekeerde wereld.
‘Gisteren’, begin van deze eeuw, werden postkantoren gesloten en werden postpunten ingevoerd in private handelszaken.
Als je nu dergelijke winkels bezoekt om een verrichting te doen, die iets te maken heeft met Bpost, merk je dat deze activiteiten op bepaalde ogenblikken van de dag ruim de meerderheid vormen in die handelszaken. En nu zou Bpost zelf opnieuw concurrentie gaan aandoen aan veel van die winkels.
Waarom zijn er dan zoveel postkantoren gesloten?

Bpost wil meer aandacht besteden aan de sociale rol.
Nog zoiets, die sociale rol heeft Bpost net in diezelfde periode sterk afgebouwd.
Waar is de tijd naartoe dat de postbodes tijd hadden om een praatje te slaan met ‘de klanten’, lees de inwoners? Dat is allemaal afgeschaft en/of er moet voor betaald worden (bijvoorbeeld gemeentebesturen, die een beroep doen op Bpost om een bepaalde dienstverlening naar senioren toe te doen).
Ik heb daar ooit als burgemeester een zware discussie over gehad op een vergadering in Houthalen-Helchteren met een aantal Limburgse burgemeesters en toenmalig grote baas van De Post Johnny Thijs.
Als je basisdienstverlening afbouwt, is het niet moeilijk om minder verlies te maken of zelfs om winst te maken. Maar een overheid moet geen winst maken, een overheid moet zorgen voor een goede dienstverlening.

Nog een voorstel: zorg ervoor dat het bedelen van pakjes een vorm van openbare dienstverlening wordt, net zoals dat nu het geval is met het bedelen van de kranten.
Het zou veel sociaal leed besparen in de sector van de pakjesbedeling, waar nu met het personeel ‘gespeeld wordt’. Bovendien zou het ons als overheid toelaten om klimaatwinst te maken op het bedelen van die pakjes.
Waar wachten we op?

En dan de bankautomaten.
Tegenwoordig is er al in heel wat gemeenten geen enkele bankautomaat meer. (3)
Ik heb een simpele oplossing: verplicht B Post om minimum één bankautomaat in elke gemeente te plaatsen, al dan niet met nog een andere vorm van dienstverlening aan gekoppeld, bijvoorbeeld de basisbankverrichtingen of met spreekuren voor de klanten.
Goede promotie voor de bankactiviteiten van De Post en laat de echte private banken maar mee betalen voor die sociale rol. (4)
Willen we een echt plattelandsbeleid voeren in België en Vlaanderen -plattelandsbeleid is een Vlaamse bevoegdheid- dan zal er zoiets moeten gebeuren in plaats van nu vaak grote verklaringen. (5)

Te moeilijk? Te eenvoudig? Alleszins realiseerbaar.

Mijn raad voor Bpost: concentreer u op uw overheidstaken en waag u niet aan activiteiten, die de uwe niet zijn.
Dezelfde boodschap heb ik voor Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter.
“Schoenmaker, blijf bij je leest”. “