Algemeen

Het beste poetspersoneel

Het is dan ronduit onfatsoenlijk, zelfs schandalig en getuigt van een totaal gebrek aan visie qua personeelsbeleid wat het huidige schepencollege doet met het zwembadpersoneel in het algemeen en het onderhoudspersoneel in het bijzonder.

Na de cafés, de frituren

Cijfers tonen aan dat frituristen alsmaar vaker een online bestelplatform aanbieden.

Als overheid krijgen we dat nooit bijgebeend als de burgers dat zelf niet meer willen.
Dan heeft geld besteden aan meer buurtcontacten of -activiteiten steeds minder zin.

Subsidiëring dierasielen: een goed begin

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft beslist om voortaan de dierenasielen te subsidiëren.
2 miljoen euro voor de ganse regeerperiode, in eerste instantie 3000 euro per dierenasiel. (1)

Een goed begin”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove, die de minister hierover al een aantal keren ondervraagd heeft. “Maar het gaat om een relatief klein bedrag, zeker als je ziet welk geld de provincie Limburg bijvoorbeeld aan de dierenasielen besteedt.

Landbouw in Vlaanderen: continuïteit

“Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits zet duidelijk het landbouwbeleid van de vorige Vlaamse regering(en) verder”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Of dat een goede zaak is? Voor de landbouwsector misschien, hopelijk zelfs, voor het klimaatbeleid zeker niet.”

Ludwig Vandenhove is vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Ludwig Vandenhove kijkt terug en vooruit

Het Belang van Limburg spendeert aandacht aan de Limburgse parlementairen, meer bepaald wat ze van 2019 hebben onthouden en wat ze voor 2020 wensen. (1)

Hieronder leest u de reactie van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

       

Eén stem per persoon, niet meer of niet minder!

“Alle ernstige voorstellen om ons kiessysteem en onze democratie te verbeteren, moeten bekeken worden. Maar elke persoon moet één stem hebben en behouden, niet meer of niet minder”

Als er aanpassingen plaatsvinden, moeten die goed overdacht geschieden en na een grondig maatschappelijk en politiek debat. Bovendien is daar dan best (wetenschappelijk) onderzoek aan voorafgegaan.

Gemeenten en provincies moeten ten volle hun rol kunnen spelen

“Laat gemeenten en provincies hun rol spelen en verzeker hen daartoe van voldoende financiële middelen.
Schep duidelijkheid over eventuele nieuwe fusies en over de afbakening van vaste regio’s op basis van de regioscreening.
Behoud de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove als reactie op de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid van de Vlaamse regering.

Plattelandsbeleid in Vlaanderen: (on)voldoende middelen?

Naar aanleiding van de begroting en de beleidsbrieven 2020 van de Vlaamse regering heeft Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove een aantal vragen gesteld en voorstellen gedaan aan bevoegd minister voor plattelandsbeleid Zuhal Demir.
Ludwig Vandenhove is vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

OCMW voor dieren: er bestaan al initiatieven, waarom speelt de stad Sint-Truiden daar niet op in?

Schepenen Hilde Vautmans (Open Vld) en Ingrid Kempeneers (CD&V) van Sint-Truiden pleiten voor de oprichting van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor dieren.

In Limburg geven nog 18 directeurs les: sp.a wil geen directeurs meer voor de klas

Dat is de titel van een artikel op de website van Het Laatste Nieuws van zaterdag 21 december 2019.

Directeurs van scholen horen niet meer voor de klas te staan”, zeggen Vlaams parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt de bijdrage. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen