Algemeen

Katten blijven steriliseren, maar …

“Het is goed dat de sterilisatieverplichting van katten bestaat en blijft behouden en dat we er blijven rond sensibiliseren, zoals overheden en dierenorganisaties doen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 58

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Dierenmishandeling in slachthuizen

“Er blijven regelmatig afgrijselijke beelden opduiken van dierenmishandeling in slachthuizen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs was het weer prijs in Zele.

Meestal ontstaat dan de discussie of de beelden wel echt zijn. Maar voor mij is dat grotendeels een non-discussie, de beelden zijn (ergens) opgenomen, het gaat altijd over dieren, die zwaar afzien.

Voor mij is er maar één mogelijke oplossing: hard optreden tegen de overtreders met zware boetes en strenge straffen.

“Ik heb geen problemen met de PVDA”

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van een aantal uitspraken van PVDA-militant Maxime Pirard uit Sint-Truiden. (1)

Hervorming erfgoedsubsidies: consequenties voor lokale besturen

“De hervorming van de erfgoedsubsidies zullen wellicht een aantal (financiële) gevolgen hebben voor de lokale besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn aanvoelen wordt bevestigd door het antwoord op een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  De lokale besturen zullen bijgevolg weer mee opdraaien voor de gevolgen van beslissingen van de Vlaamse regering.”

Stop nertsenkwekerijen

De Vlaamse regering heeft eerder beslist om de nertsenkwekerijen tegen vrijdag 1 december 2023 definitief af te bouwen. Omdat de vergoeding voor de betrokken eigenaars door de Europese Unie (EU) gezien werd als staatssteun, moest er een nieuw besluit genomen worden.

Hoogstamboomgaarden: dringend handhaven!

“Er zijn in Sint-Truiden weer maar eens heel wat hoogstamboomgaarden gesneuveld.
Gewoon schandalig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden faalt weer maar eens qua handhaving.
Grote woorden, maar in de praktijk niets.

Foorkramers, vraag uw premie aan!

Zelfstandigen, dus ook foorreizigers, hebben recht op een aantal premies al gevolg van Covid-19.

Het gaat om het Vlaams Beschermingsmechanismehet Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en het dubbel overbruggingskrediet.

Belangenvermenging

“Wat ik enkele weken geleden al aankondigde op mijn website is nu via de media nog breder bekend geworden: de belangenvermenging van schepen van de stad Sint-Truiden Jelle Engelbosch als (ex-)voorzitter van het sociaal verhuurkantoor ‘Land van Loon’” (1) (2), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

En maar bomen kappen in Sint-Truiden!

“Deze week heb ik weer verschillende telefoons gekregen van verontruste burgers over gekapte bomen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen