Algemeen

Typisch Vlaanderen

“Altijd iets nieuws uitvinden, maar uiteindelijk minder geld en minder subsidies.
Typisch voor Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 59

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Gezamenlijke initiatieven met Nederland: belangrijk voor Limburg

Een goede samenwerking en positieve projecten tussen Nederland en België/Vlaanderen zijn belangrijk voor de Belgische provincie Limburg gezien de gezamenlijke grens met Nederlands Limburg.

Zo dichtbij en toch zo veraf: het is een beetje zoals de hele Euregio en zeker zoals Wallonië”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De afzonderlijke media per land en per regio spelen daarin een belangrijke rol, omdat er bijna niet of zelfs nooit wederzijds geïnformeerd wordt of nieuws gebracht wordt. Of hoe een grens steeds maar verder weg lijkt.

“Hoe is ’t met u?”

“Plezant, veel telefoons en goede reacties over hoe we als partij bezig zijn: dat was mijn aanvoelen van de belactie van sp.a op woensdag 11 november 2020”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zelfs geen enkele negatieve telefoon.

Iedereen kon gratis bellen met ideeën, suggesties en voorstellen.
‘Hoe gaat het?’ was de centrale vraag.

Voorzichtigheid geboden!

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove roept op tot maximaal testen nu een Corona-besmetting is vastgesteld bij de Groendienst van de stad Sint-Truiden.

We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Best worden alle stadsarbeiders, die in het stadswerkhuis mogelijk in contact geweest zijn met groenarbeiders, getest. Ook moet er onderzocht worden of de verantwoordelijke(n) bij de stad Sint-Truiden niet te lang gewacht hebben om in te grijpen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Jan Jambon ondervragen

Het is weer de periode van de begrotingsbesprekingen, begroting 2021 in dit geval.

“Vermits ik lid ben van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie betekent dat ook vragen stellen aan Vlaams minister-president Jan Jambon”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Op dinsdag 10 november 2020 kwamen de bevoegdheden ‘Ondersteuning van de Vlaamse Regering en Rampenschade 2021’ en ‘Digitalisering en Interne Dienstverlening Vlaamse Overheid 2021’ aan bod.

Meer participatie voor senioren op gemeentelijk vlak

Sedert enkele jaren zijn gemeenten niet meer verplicht een adviesraad voor senioren te hebben. Bovendien mogen provincies sedert 2017 op dat vlak geen initiatief meer nemen, waardoor ook de provinciale inspraakorganen zijn verdwenen.

Sommige gemeenten hebben dat goed opgevangen door een adviesraad te behouden of andere formules te voorzien. Maar in sommige gemeenten is er niets meer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Deze situatie is tegengesteld aan het gegeven dat de groep senioren -gelukkig- steeds maar groeit.

‘Ander’ fruit?

Economische activiteiten, die mede afhankelijk zijn van de natuur en van weersomstandigheden, zoals de land- en tuinbouwsector, hebben al altijd met het klimaat rekening moeten houden. Maar nu meer dan ooit

Moeten de fruittelers en -fruitbedrijven ook uitkijken naar eventueel andere teelten als gevolg van de klimaatverandering?

Kortelings een Vlaamse verbindingsofficier

Voor het einde van de maand zou er een verbindingsofficier van de geïntegreerde politie, met veiligheidsmachtiging, 
aangesteld worden bij de Vlaamse regering.
Dat was aangekondigd in het regeerakkoord.

“Hoe is’t met u?”

Dat is altijd al een belangrijke vraag, maar nu in deze Covid-19- en quarantainetijden zeker.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen