Algemeen

Inspraak bevolking bij fusies gemeenten

De Vlaamse regering heeft de keuze voor vrijwillige fusies van gemeenten uitdrukkelijk in het regeerprogramma geschreven.

“Vrijwillig fusioneren is het niet echt, want geïnteresseerde gemeenten worden ‘beloond’ met een serieuze schuldovername”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere daarom vind ik dat zulke fusie zou moeten gepaard gaan met een verplichte raadpleging van de bevolking.

Wie moet gaan studeren?

Naar aanleiding van de bespreking van de begrotingswijziging 2020 en de meerjarenplanning in de gemeenteraad van Sint-Truiden schreef gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove een OPINIESTUK voor www.trudocs.be.

Hieronder vindt u het OPINIESTUK.  

Nederlands tweede taal in Franstalig onderwijs?

“De staatsstructuur van België moet opnieuw éénvoudiger, meer transparant worden. Voor mij hoort daar ook het opnieuw federaliseren van een aantal bevoegdheden bij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In die context is het belangrijk dat alle inwoners van België elkaar (beter) verstaan.
De taal begrijpen, met elkaar kunnen praten en debatteren, kan mensen dichter bij elkaar brengen. Vandaar dat het belangrijk is dat we tot op zekere hoogte elkaars taal kennen tot welke Gemeenschap of Gewest we ook behoren.

Toestand stadsfinanciën Sint-Truiden: dramatisch!

Dat is nog maar eens gebleken bij de bespreking van de begrotingswijziging en de meerjarenplanning tijdens de gemeenteraad van maandag 21 december 2020.

Onvoorstelbaar hoe gedurende nauwelijks één legislatuur de stadsfinanciën compleet ontspoord zijn”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de analyse van sp.a fractieleider Gert Stas.

Nieuwsbrief nr. 65

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Prettig kerstfeest

Prettig kerstfeest

Tags:

Limburgse bedrijven dreigen EU-Coronawaarborg te verliezen

Er is de facto een ‘cumulverbod’ tussen dossiers van de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Beide investeringsmaatschappijen moeten hun inspanningen voor bedrijven dus strikt gescheiden houden.

Wel sommige pers informeren, de gemeenteraad niet

“Ja, zo gaat dat tegenwoordig in Sint-Truiden”, zegt oud burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Nooit meegemaakt. En dan is het ook nog eens verkeerde informatie.

Schepen Jelle Engelbosch beweert in de pers dat tegen eind 2022 de afvalfactuur van Limburg.net voor de Truienaren met een kwart zal dalen. (1)
Als tijdens de gemeenteraad van maandag 21 december 2020 Groen en sp.a tot drie keer toe hier uitleg over vragen, komt er geen antwoord.
Noch van burgemeester Veerle Heeren, noch van bevoegd schepen Ingrid Kempeneers, noch van Jelle Engelbosch zelf.

 

‘Droogvis, slijk & Algipan-Vlaamse meesters van de cross’

“Een tentoonstelling over de cyclocross, een typische Vlaamse sport, dat mag je niet missen als je toch aan zee bent”, zegt Ludwig Vandenhove.

’Droogvis, slijk & Algipan-Vlaamse meesters van de cross’ loopt in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende, Hoek Zeedijk/Parijsstraat. 

Meer aandacht voor ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling neemt toe in Vlaanderen. Dat blijkt onder andere uit cijfers, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft opgevraagd bij Vlaams minister Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.

“Ouderenmis(be)handeling is spijtig genoeg een toenemend fenomeen, ook bij ons in Vlaanderen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen