Meer aandacht voor ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling neemt toe in Vlaanderen. Dat blijkt onder andere uit cijfers, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft opgevraagd bij Vlaams minister Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.

“Ouderenmis(be)handeling is spijtig genoeg een toenemend fenomeen, ook bij ons in Vlaanderen”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir en Vlaams minister Wouter Beke moeten dringend werk maken van een eenvormige manier om het verschijnsel beter in kaart te brengen.

Over hoeveel gevallen en situaties gaat het werkelijk?
Vervolgens moet er tot een gezamenlijk beleid gekomen worden om het fenomeen aan te pakken. Als onderdeel van intrafamiliaal geweld, maar eveneens in de bejaarden- of verzorgingssector.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en de antwoorden van de bevoegde ministers.