Algemeen

Bomen kappen zonder vergunning: onderzoek nodig

Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 30 november 2020 blootgelegd dat een aantal bomen op de wijk Nieuw Sint-Truiden illegaal gekapt zijn. Bovendien is het onduidelijk wie de opdracht gegeven heeft. (1) (2)

Ik heb daar in een eerder bericht op deze website en op facebook al op gealludeerd.
Wij willen als sp.a dat deze aangelegenheid tot op het bot onderzocht wordt.

Heeft burgemeester Veerle Heeren de opdracht gegeven, zoals gesuggereerd wordt door een anonieme groenarbeider?
Ik vond het al raar dat ze tijdens de gemeenteraad zweeg en nog al beteuterd keek.”

Hasselt geeft het goede voorbeeld

“De stad Hasselt voert een lanceerpremie in voor duurzame initiatieven om hun dagelijkse werking te financieren. (1)
Een goede zaak, net zoals ik gedaan heb met een provinciale subsidie als toenmalig Limburgs gedeputeerde voor Leefmilieu en Klimaat (2)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Meer hulpverlening op maat

Sp.a Sint-Truiden wil de financiële steun en de hulpverlening via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) meer op maat van de cliënten maken en aanbieden.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 30 november 2020 stelde sp.a fractieleider Gert Stas voor om het zogeheten ‘Referentiebudget Menswaardig Inkomen’ (REMI) te gebruiken.

Inbreuken tegen volksgezondheid en leefmilieu zwaar aanpakken

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Trachten van met de volksgezondheid en/of het leefmilieu van burgers te spelen , is voor mij één van de zwaarste misdrijven, die er zijn”, aldus Ludwig Vandenhove. “Onderzoeken ernaar verdienen dan ook prioritaire aandacht en de straffen kunnen niet zwaar genoeg zijn.

(Geen) democratie in Sint-Truiden?

“Steeds minder”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Enkele voorbeelden.

 

‘Agribashing’

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) heeft een persbericht rondgestuurd met als titel ‘Bart Dochy wil komaf maken met ‘agribashing’ en vraagt een positieve communicatiecampagne en betere gegevensbescherming voor landbouwbedrijven’. Bart Dochy is tevens voorzitter van de Commissie Landbouw, Visserijbeleid en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement.

Minder rompslomp voor woonunit in de tuin

De Vlaamse regering heeft beslist dat het bouwen van een tijdelijke zorgwoning, mits strenge voorwaarden, voortaan zonder bouwvergunning kan. (1)

Nieuwsbrief nr. 61

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Graag meer geveltuinen in Sint-Truiden

“Het is positief dat de gemeenteraad unaniem beslist heeft om het administratief en ruimtelijk eenvoudiger te maken voor inwoners om geveltuinen aan te leggen. Maar nu zou het stadsbestuur geïnteresseerde burgers hierbij ook actief moeten ondersteunen en begeleiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Beleidsnota Vlaamse Handhaving en Justitie: ambitieus op papier, maar…

Op woensdag 25 november 2020 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de begroting en de beleidsnota Handhaving en Justitie.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens sp.a.

Op papier gaat het om ambitieuze doelstellingen, maar we zullen zien in de praktijk”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen