Vlaams regeerakkoord: evenwicht tussen landbouw en natuur en leefmilieu

“De onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering tussen de N-VA, VOORUIT en cd&v zijn officieel begonnen onder leiding van formateur Mathias Diependaele (N-VA)”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ik kijk uit naar een aantal thema’s, vooral sociale en qua koopkracht, maar zeker ook naar landbouw in relatie met de natuur en het leefmilieu.

De landbouw is belangrijk voor onze voedselzekerheid, maar een gezonde, groene omgeving hebben we meer dan ooit nodig voor onze volksgezondheid.

De landbouwprotesten van de laatste maanden hebben ervoor gezorgd dat het broos evenwicht, als dat al bestond tussen die diverse sectoren, verbroken is in het voordeel van de landbouw.
Op korte termijn zijn de organisaties van de boeren erin geslaagd diverse slagen binnen te halen, waar anders jaren voor moest geijverd worden.  
Wat mij betreft ten nadele van de natuur en het leefmilieu.

Ik vertrouw de VOORUIT-delegatie dat ze hard zal onderhandelen, eveneens op dat thema.  
Het feit dat de Europese natuurherstelwet inmiddels goedgekeurd is, is alleszins een goede zaak, die de kans verhoogt dat het uiteindelijke regeerakkoord voldoende groen zal kleuren.

Ik geloof dat een nieuw, evenwichtig akkoord tussen landbouw en leefmilieu en natuur op Vlaams niveau tot de mogelijkheden behoort.(1)
De betrokken sectoren en organisaties zijn daartoe verplicht en zelfs op elkaar aangewezen met de beperkte oppervlakte waarover we in Vlaanderen beschikken.

In feite zou er op fundamentele thema’s, zoals de kwaliteit van de leefomgeving, moeten gestreefd worden naar vooruitgang en zou er geen achteruitgang meer mogen getolereerd worden.
Waarom hier geen akkoord over maken los van verkiezingen?
Beseffen we niet te weinig hoe belangrijk onze natuur is voor ons als mensen?
Voor mij is dit een fundamentele maatschappelijke en politieke discussie waard.
Nu dierenwelzijn principieel in de grondwet zal opgenomen worden, waarom niet de natuur?
Waarom zou de natuur geen juridisch statuut krijgen?
Het zou een belangrijk principe zijn om echt een grondig (Vlaams) debat te houden waar we naartoe moeten.”
___

Tags: