Algemeen

Ludwig Vandenhove in nieuwbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 28 april 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT). (1)

Ludwig Vandenhove komt aan bod in het artikel ‘Emotionele discussie over Averbode in Vlaams parlement’. (2)

Hieronder kan u het volledige artikel op de website van www.vilt.be lezen.

Komt er een echt stikstofakkoord?

“Ik vrees van niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat is andermaal mijn conclusie na de gezamenlijke Commissies Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams parlement op woensdag 27 april 2022.

Niet dat wij als VOORUIT zo enthousiast zijn over het nu bereikte stikstofakkoord, maar er moet wel een akkoord komen, beter een slecht akkoord dan geen akkoord!

“Wij kunnen niet anders”

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove als reactie op het gegeven dat de VOORUIT- fractie in Sint-Truiden een klacht zal indienen bij de hogere overheid tegen het nieuwe gemeentelijk reglement wanneer en hoe digitale gemeenteraden zullen verlopen.

We zouden slecht oppositie voeren als we dat niet zouden doen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het is ons recht, neen zelfs onze plicht als VOORUIT om klacht in te dienen tegen deze gang van zaken.

Couleur Sociale

Dit jaar, na twee jaar onderbreking als gevolg van Covid19, gaat de traditionele 1 MEI viering van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) Limburg opnieuw fysiek door.
Locatie: C-Mine, C-Mine 10, Genk.

Betalend parkeren aan het sportcomplex Sint-Pieter blijft voor sporters

“Dat is andermaal gebleken na het debat in de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 25 april 2022”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid wil niet wijken.

Wij vinden dat sporters gratis of zeker aan een verminderd tarief zouden moeten kunnen parkeren aan het  Sportpark Haspengouw.
Voor VOORUIT moet het autonoom gemeentebedrijf Truparc een duidelijk onderscheid maken tussen andere (lang)parkeerders en personen, die komen sporten.

Voldoende amfibieëntunnels in Vlaanderen?

Zijn er voldoende kwalitatieve amfibieëntunnels in Vlaanderen?

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over zowel aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld), als aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Actie voor de Limburgse cultuur!

‘Opnieuw slechts een aalmoes uit subsidiepot voor Limburgse cultuur’: dat is de titel van een artikel uit Het Belang van Limburg van donderdag 22 januari 2022.

“Wat is de situatie?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Limburg krijgt nooit de culturele subsidies vanuit Vlaanderen, waarop het in feite recht heeft, onder andere in vergelijking met het bevolkingsaantal. Dat is al jaren zo en blijkt ook dit jaar weer zo te gaan zijn bij de meest recente subsidieronde in het kader van het Kunstendecreet.

VOORUIT wil verhoging Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Woonzorgcentra mogen de stijgende kosten voor personeel, energie en onderhoud quasi automatisch doorrekenen in de dagprijs. Maar de zorgbudgetten en specifiek het Vlaams zorgkrediet voor zwaar zorgbehoevenden worden niet mee geïndexeerd.
Gevolg: rustoordbewoners komen steeds meer in de problemen om de factuur te betalen.

Samen met de collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers van VOORUIT Hannelore Goeman, Freya Van Den Bossche, Hannes Anaf, Kurt De Loor en Conner Rousseau heb ik een voorstel van decreet ingediend om hieraan tegemoet te komen.

Dansnamiddagen in volkshuis Curieus Sint-Truiden

“Nu Corona onder controle is, beginnen we in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden opnieuw met de traditionele dansnamiddagen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De eerste dansnamiddag gaat door op zondag 1 mei 2022.
Disc-jockey is Peter Dujardin.

Kom zeker eens langs.”

Ongelijkheid tussen geloofsovertuigingen in België?

“Dat is alleszins wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt van de manier waarop België godsdiensten en/of geloofsovertuigingen erkent”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat is gebleken na een klacht van de getuigen van Jehova. (1)

Wat zullen de gevolgen zijn voor de geloofsovertuigingen, die rechtsreeks en onrechtstreeks financiële middelen krijgen vanuit Vlaanderen?

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen