Algemeen

Nieuwsbrief nr. 91

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Verbod op kooien

Er is een Europees burgerinitiatief ‘end the cage age’.
De bedoeling is het gebruik van kooien te verbieden voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.

“Er zijn in de Europese Unie (EU) 1,4 miljoen handtekeningen verzameld van EU- burgers uit 18 verschillende landen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In België zouden volgens het burgerinitiatief nog 4 426 142 dieren in kooien gehouden worden binnen de veeteeltsector.

Arrogantie!

“Het zou nog al getuigen van de nodige arrogantie van burgemeester Veerle Heeren als zij terug zou komen vooraleer Audit Vlaanderen een uitspraak gedaan heeft over de perikelen rond de vaccinatiecampagne”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Boeren verdienen eerlijke prijzen

Landbouwers hebben vaak een slechte positie in de voedselvoorzieningsketen, waardoor ze geen goede prijzen krijgen voor hun producten.

De Europese richtlijn 2019/633 moet kleine producenten van landbouwproducten beschermen tegen de macht van grote inkoopkantoren en supermarkten.

Dierenproeven op rhesusapen: het vervolg

“Ik blijf mij inzetten voor een afbouw van dierenproeven. Als dieren dan toch gebruikt worden voor proeven, moet dat zo pijnloos mogelijk gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde, op aangeven van ‘Animal Rights vzw’, een vervolgvraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in verband met de omstandigheden van rhesusapen in het geval van neurofysiologisch onderzoek.”

Biodiversiteit op industrieterreinen

“We moeten elke mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen en om de strijd tegen de klimaatopwarming op te drijven, aangrijpen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“We moeten alle kleine en grote opportuniteiten aanwenden.

Recent zijn tuinen en private eigendommen ‘ontdekt’ als mogelijke locaties.
Kijken we maar naar het succes van de actie ‘Maai Mei Niet’. (1)

Kasteel van Heers

De Vlaamse overheid heeft principieel beslist het kasteel van Heers aan te kopen.

Het kasteel bevindt zich in een erge staat van verval.

“Ik stelde er een schriftelijke parlementaire vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Berlinde De Bruyckere in Maastricht

Momenteel loopt de tentoonstelling ‘Engelenkeel’ van Berlinde De Bruyckere in het Bonnefantenmuseum in Maastricht (Nederland), Avenue Ceramique 250.

Mijn echtgenote Sonja en ik hebben de expositie bezocht op zondag 13 juni 2021”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben al verschillende tentoonstellingen van Berlinde De Bruyckere bezocht. Zij was in 2007 ook in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden te gast met ‘Should clouds be wasted, and little fish’
Zij staat al jaren aan de internationale top van de hedendaagse kunst.

Biedt koolstoflandbouw een mogelijke oplossing?

Koolstoflandbouw of ‘carbon-farming’ zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

In het kader van de Europese Unie (EU) is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor koolstoflandbouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Welke zijn de mogelijkheden?
Kan er een verdienmodel voor de landbouwers uit ontstaan?
Welke initiatieven zal Vlaanderen hierrond nemen?

Terug op toer!

“Covid-19 is een harde periode geweest voor iedereen. En voor alle duidelijkheid: we moeten blijven opletten en de regels blijven respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ook voor politici, zeker voor hen, die graag onder en tussen de mensen komen, is het geen gemakkelijke tijd geweest.
Ik geloof nog altijd dat het beste contact voor politici, zeker voor de gemeentepolitiek, het persoonlijk contact is.
De veelbesproken sociale media kunnen hoogstens enkel aanvullend werken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen