Algemeen

Het begin van het einde voor De Lijn?

Het Duits-Amerikaans private bedrijf ViaVan ontvangt 100 miljoen euro vanuit de Vlaamse regering voor een periode van 8 jaar om een ‘mobiliteitscentrale’ uit te bouwen. (1)

Volgens mij het echte begin van de privatisering van De Lijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is duidelijk dat zowel de vorige, als de huidige regering een dubbele agenda hebben met het Vlaams openbaar vervoer: privatiseren.”

Een Vlaams crisiscentrum: onzin

De N-VA stelt via een conceptnota voor om een Vlaams crisiscentrum te installeren.
Concreet: de crisiscoördinatiefunctie van de gouverneurs en de federale overheid zou ‘afgesnoept’ worden.

Wat een onzinnig voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Hebben zowel de Covid19-crisis, als de overstromingen niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Fractiedagen VOORUIT

“Op zondag 12 en maandag 13 september 2021 was ik aan zee. Neen, niet met verlof, wel op de fractiedagen van VOORUIT.
Ze vonden nog eens plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Frank heeft gelijk

Ik heb het over federaal vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke als hij zegt over Covid19: “Wie zich niet laat inenten, mag je vrijheden ontzeggen.” (1)

Stad Sint-Truiden trekt ‘activeringsbelasting’ in

Het CD&V-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen trekt de belastingen op onbebouwde percelen, de zogeheten ‘activeringsbeslissing’, voor 2020 in. (1)

“Officieel omwille van minder bouwactiviteiten door Corona, maar ik denk dat vooral de kritiek en het niet echt sluitend reglement hiertoe geleid hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Zijn Limburgers lui?

“Neen, zeker niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan moeten wij, Limburgers zeker, ook opletten met te zeggen dat Brusselaars en Walen lui zijn.

Nieuwsbrief nr. 102

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Elke arme is er één teveel

De meest recente Lokale ArmoedeBarometer (LAB) in Vlaanderen is bekendgemaakt. (1)
In Vlaamse gemeenten is de situatie op het vlak van armoede sinds 2008 verslechterd. (2)

Er blijft nog heel wat werk aan de winkel voor de federale en de Vlaamse overheid en voor de gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Elk arme blijft er één teveel.
De gemiddelde levensstandaard in Vlaanderen is hoog genoeg om hier zeker meer aan te doen.

‘Gemeenten zonder gemeentehuis’

Dat is de slogan van een nieuwe campagne van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers om diensten meer digitaal te kunnen organiseren, zodat de burger niet meer of minder naar het gemeentehuis moet. (1)

Gelukkig is het maar een slogan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “en is het nog geen realiteit”.

Natuur.huis Haspengouw “Mergels van Gelinden”: kent u het?

In Gelinden (Sint-Truiden) ligt het Natuur.huis Haspengouw “Mergels van Gelinden” vzw (Kleinveldstraat 54).

Spijtig genoeg nog te weinig bekend in Sint-Truiden en omgeving”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove, die lid is van de Algemene Vergadering.

“Het ligt in de omgeving van onder andere het natuurreservaat Overbroek 1 en 2 en van de Mergels van Gelinden, een belangrijke geologische site en is het vertrekpunt voor een aantal wandelingen en ontdekkingen in de omgeving.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen