Algemeen

En de paardensector?

Vlaanderen heeft een belangrijke paardensector, zowel economisch, als sportief.

“Hoe heeft die sector de Covid-19 periode doorgemaakt?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af. Daarom heb ik er een schriftelijke vraag over gesteld zowel aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, als aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Visserijrapport

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werd op woensdag 9 juni 2021 het Visserijrapport (VIRA) 2020 van het Vlaams departement Landbouw & Visserij besproken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT en stelde een aantal vragen.

Zal CD&V voorzitter Joachim Coens VOORUIT volgen?

“Wij zijn als VOORUIT tegen de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

VOORUIT wil dat de opkomstplicht blijft bij lokale verkiezingen. Volgens diverse publieke verklaringen CD&V voorzitter Joachim Coens blijkbaar ook.

Benieuwd of de CD&V in het Vlaams parlement het VOORUIT amendement van collega’s Kurt De Loor, Maxim Veys en Conner Rousseau en mijzelf zal volgen.

Woonzorgcentrum Sint-Laurentius: moet van de lokale gemeenschap blijven

Zorgbedrijf Sint-Truiden plant de verkoop van het voormalige woonzorgcentrum Sint-Laurentius in de deelgemeente Brustem.

“Als voormalig bejaardentehuis is Sint-Laurentius altijd goed ingebed geweest binnen de dorpsgemeenschap van Brustem”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De inwoners houden er goede herinneringen aan over.

“Als VOORUIT vinden wij dat die lokale binding moet blijven.
Waarom er geen onderkomen voor de verenigingen uit Brustem van maken in plaats van het te verkopen voor private doeleinden?

Europees Kampioenschap (EK) voetbal: en het klimaatprobleem?

Voetbal blijft een heel populaire sport, dat zal de komende weken andermaal blijken tijdens het EK. Maar dat ze zich altijd met alles en nog wat ‘boven de wet plaatsen’, wordt een toenemend probleem.

Nieuwsbrief nr. 89

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Is elektrocross de toekomst van de motorcross in Vlaanderen?

Het wordt steeds moeilijker om locaties te vinden in Vlaanderen waar er nog aan motorcross kan gedaan worden.
Dat geldt zeker na de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het ‘Hondapark’ in Olmen.

“Ik stelde een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over de toekomstmogelijkheden van de motorcross in Vlaanderen en wat de specifieke rol daarin kan zijn van de elektrocross”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Agentschap Toerisme Vlaanderen: graag sluitende procedures bij toekenning subsidies

Voorheen gebeurde de toekenning van subsidies door het Agentschap Toerisme Vlaanderen vrij transparant op basis van bepaalde criteria en duidelijk omschreven dossiers, die moesten ingediend worden.
De laatste tijd zijn er een aantal voorbeelden, waarbij duidelijk van deze methodiek is afgestapt.

Federaal en Vlaams stemmen omgaan met gevangenen op elkaar af

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zal een nieuw personeelsbeleid introduceren bij de opening van de gevangenis in Haren.
De bedoeling is dit initiatief uit te rollen over alle Belgische gevangenissen.

‘Harde sporten’: het vervolg

Hoe gaat het nu verder met de zogeheten ‘harde sporten’ in Vlaanderen na de uitspraak van de Raad van State inzake het motorcrossterrein ‘Hondapark’ in Olmen?

“Ik heb er in maart van dit jaar Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir al over ondervraagd in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Nu heb ik een aantal bijkomende schriftelijke vragen gesteld.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen