Algemeen

Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) nog eens bezocht

“Op donderdag 13 april 2023 hebben Sonja en ik nog eens het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem (Limburg) bezocht”, zegt Ludwig Vandenhove.
“We hebben er een flinke wandeling gemaakt.

Het blijft de moeite waard.

Minder parlementsleden: akkoord!

“Mijn voorzitter Conner Rousseau heeft de idee gelanceerd om naar een parlementair systeem te gaan met minder mandaten (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben het eens met Conner, maar daarmee alleen gaan we het vertrouwen van de burger in de politiek niet herstellen.
Het is maar een begin, er zal meer moeten gebeuren.

Couleur Sociale - 1 MEI

Dit jaar gaat de traditionele Limburgse 1 MEI viering opnieuw door in Genk, C-Mine, C-Mine 10.

"Binnen een dikke week is het opnieuw zover. Dan vieren we op 1 MEI de 'Dag van de Arbeid'", zegt Ludwig Vandenhove.
"Het is mijn favoriete feestdag waar ik ieder jaar opnieuw reikhalzend naar uitkijk. Het is ook dé hoogdag voor veel Socialisten. 
Sinds enkele jaren organiseren we met de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) samen Couleur Sociale.
 

Tags:

Hoe zit het nu echt met een Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid?

“Dat vraag ik mij af”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Na het stikstofdossier en de uitslag van de Nederlandse verkiezingen met de nieuwe BoerBurgerBeweging (BBB) (1) van enkele weken geleden hebben blijkbaar veel politici opnieuw het platteland ontdekt. Maar onze resolutie rond meer aandacht voor het platteland dateert al van begin 2022, dus uit ‘een onverdachte periode’.

Nieuwsbrief nr. 185

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

 

 

Tags:

Resolutie om dierenproeven te verminderen

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 19 april 2023 een resolutie aangenomen inzake dierenproeven.

Als VOORUIT hebben wij voor de resolutie van de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid gestemd, omdat het een zekere vooruitgang betekent”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “ Maar wij hadden liever gehad dat deze resolutie nog verder zou gaan. Onder andere dat er bindende quota en/of een timing zou komen om dierenproeven definitief te verbieden.

Stikstofuitstoot: wat met de wetenschappelijke onderbouw?

“Al meer dan een jaar lang is er veel te doen binnen de Vlaamse politiek over de stikstofproblematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En in feite is deze nog lang niet opgelost.

Zou het ons niet vooruithelpen indien er éénduidig wetenschappelijk onderzoek rond zou gebeuren? Dat is recent eveneens de vraag geweest van een aantal organisaties uit de agrovoedingsketen. Onder andere hoe zit het met het Wetenschappelijk Comité dat stikstofreducerende technieken  moet erkennen? (1)

Resolutie rond 8meicoalitie haalt het niet

“De collega’s van Groen hebben een resolutie ingediend in het Vlaams parlement met de vraag van de 8meicoalitie om van 8 mei (opnieuw) een officiële feestdag te maken (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De resolutie werd behandeld in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 18 april 2023.

Namens VOORUIT verdedigde ik mee het standpunt dat er tenminste extra aandacht zou gevraagd worden vanuit alle democratische partijen in het Vlaams Parlement voor die 8 mei.

Gemeenten moeten iets doen met landbouwgrond

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De aanleiding: een opiniestuk van administrateur-generaal Joris Relaes van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) om overheden en publieke instellingen te verbieden om hun landbouwgronden te verkopen, zolang een doordacht beleid hier rond ontbreekt”, aldus Ludwig Vandenhove. “Dus een voorlopig moratorium op de verkoop van landbouwgronden. (1)

Nog eens vorming geven voor de vakbond

“Op maandag 17 april 2023 was ik gastspreker in het vormingscentrum van de provincie Antwerpen in Malle, Smekenstraat 61 in het kader van de intersectorale kadervorming  van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
 
“Thema: politieke machten en besluitvorming. Of hoe komen beslissingen op de diverse overheidsniveaus tot stand?

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen