Algemeen

“Regiovorming is in strijd met het Provinciedecreet”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in Het Belang van Limburg. (1)

Hieronder vindt u het artikel en de perstekst.

Meer inzetten op biolandbouw

De Europese Unie (EU) wil dat tegen 2030 op 25% van het Europees landbouwareaal aan biologische landbouw wordt gedaan.
Momenteel is dat 8% voor de hele EU, voor Vlaanderen slechts 1,4%.

Kalkoenkwekerijen en kippenstallen: strikte(re) omgevingsvoorwaarden nodig

“De laatste weken is het omgevingsvergunningsbeleid voor vee en pluimvee zeer actueel.
Het is belangrijk voor het milieu, de omgeving en de volksgezondheid dat de puntjes op de i gezet worden en dat de wetgeving strikt(er) toegepast en opgevolgd wordt”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zorgparkeren ja, automaat huisvuilzakken neen

De gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 29 maart 2021 keurde het voorstel voor zorgparkeren van collega’s gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke en mijzelf (VOORUIT) goed met ingang van zaterdag 1 mei 2021.
Het bijkomend agendapunt van collega gemeenteraadslid Maurice Hollebeke voor het installeren van een automaat voor huisvuilzakken werd niet goedgekeurd.

Villa Empain: een aanrader

Op zaterdag 27 maart 2021 hebben mijn echtgenote Sonja en ik een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘The Light House’ in Villa Empain in Brussel, Franklin Rooseveltlaan 67.

“Een bezoek aan tentoonstellingen in Villa Empain is een aanrader”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Sonja en ik hadden al vaak het voornemen gehad om er eens een bezoek te brengen, maar nu is het er eindelijk van gekomen.

 

Tags:

Wij krijgen gelijk als VOORUIT

“Als VOORUIT hadden wij gevraagd aan de meerderheid van CD&V, N-VA en Open Vld in Sint-Truiden dat de periode om gratis grofvuil naar het containerpark te mogen brengen, zou gehandhaafd worden tot de oorspronkelijk beloofde datum.
Het college van burgemeester en schepenen is nu ingegaan op ons voorstel. Ze hebben de periode zelfs nog verlengd”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Tjeverij

“Een ander woord heb ik daar niet voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement is de VOORUIT-resolutie rond het Mercado Común del Sur (Mercosur)-handelsakkoord met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay weggestemd, onder andere door de CD&V.

Nieuwsbrief nr. 78

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Een Limburgse canon, zoals in Nederland?

“Neen”, antwoordt minister van Onderwijs Ben Weyts op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (VOORUIT).

In Nederland bestaat er niet enkel een nationale, Nederlandse canon, maar alle provincies hebben er eveneens een eigen canon. (1)

Vandaar mijn vraag, vermits onze Zuiderburen het voorbeeld bij uitstek zijn voor deze Vlaamse regering voor de Vlaamse canon.

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen: personeel maakt zich zorgen

“Ik blijf signalen krijgen dat het personeel van Toerisme Vlaanderen zich zorgen blijft  maken over de aan de gang zijnde reorganisatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Er is ook steeds meer kritiek op de rol van de administrateur-generaal.

Daarom stelde ik er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nadat ik haar er eveneens al mondeling over ondervroeg.

Een dossier om te blijven opvolgen”.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen