Algemeen

‘De rit naar het slachthuis is het nieuwe pijnpunt’

Dat is de titel van een artikel in de krant ‘De Standaard’ van maandag 9 mei 2022.

“De bijdrage is gebaseerd op een schriftelijke vraag van mij aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over inbreuken op het dierenwelzijn in en rond slachthuizen en bij het vervoer ernaartoe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dag van de Mijnwerker”

Op zaterdag 7 mei 2022 organiseerde de Vriendenkring van de Kempische Steenkolenmijnen (KS) voor de eerste maal de “Dag van de Mijnwerker” op het nieuwe ‘Mijnwerkersplein’ in Houthalen-Helchteren (achter Greenville en de vroegere steenkoolmijn en hoofdzetel van KS).

Er waren om en bij de 6 000 mensen aanwezig, waaronder Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Laurent.

‘Maai Mei Niet’

“Sonja en ik doen ook dit jaar mee aan de actie ‘Maai Mei Niet’ van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove. “Sedert vorig jaar hebben we onze tuin ook wat meer laten verwilderen.

Private tuinen beslaan om en bij de 10% van de oppervlakte in Vlaanderen.
In de strijd tegen de klimaatopwarming en voor een gezonde leefomgeving en een gezond milieu kunnen zij een grote rol spelen.

Konijnen en verwaarlozing

“De verwaarlozing van konijnen is een onderschat probleem in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Konijnen mogen nog verkocht worden in winkels en op markten.
Dat maakt dat zogeheten impulsaankopen zich nog veelvuldig voordoen. Bovendien denken de meeste personen en gezinnen dat een konijn een laagdrempelig huisdier is, maar meestal zijn eigenaars niet op de hoogte van de behoeften van een konijn.

‘Denk mee over klimaatoplossingen' tijdens de Haspengouwse inspraakmomenten

In het kader van ‘The Big Shift’ van VOORUIT organiseren de Vlaamse volksvertegenwoordigers Els Robeyns en Ludwig Vandenhove inspraakmomenten -hackathons - in vier Zuid-Limburgse gemeenten. Het thema is ‘Denk mee over klimaatoplossingen’.

“ ‘The Big Shift’ is een eigen participatieproject dat VOORUIT opzet.
Wij nodigen iedereen uit om samen met ons naar oplossingen te zoeken voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving”, aldus Ludwig Vandenhove.

Bedankt Conner!

“Het was een vol huis tijdens de gespreksavond met VOORUIT voorzitter Conner Rousseau op donderdag 5 mei 2022”, zegt collega Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 135

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

In beslag genomen dieren: niet (te snel) teruggeven!

In een aantal situaties worden in beslaggenomen dieren, die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en/of die mishandeld worden toch teruggegeven aan de eigenaars.

Onbegrijpelijk!”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Onlangs heeft er zich nog zulk een situatie voorgedaan in Lanaken.
Er werden om en bij de 100 honden in beslag genomen en enkele weken nadien kregen de eigenaars er al een aantal terug.

Milieumaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Enkele weken geleden is er forse kritiek geweest van een aantal milieuorganisaties hoe de verschillende Europese Unie (EU)-lidstaten het GLB concreet plannen in te vullen.

“De milieusector heeft vooral vragen bij het gebrek aan maatregelen om de natuur- en landbouwgebieden te beschermen en te herstellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief VOORUIT Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van VOORUIT Sint-Truiden is verschenen.

Hieronder vindt u nummer zeven.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen