Algemeen

Oude stortplaats Melveren: wij hebben gedaan wat we moe(s)ten doen!

Dat heeft VOORUIT gemeenteraadslid Filip Moers uitgebreid geargumenteerd tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 juni 2021 over de periode dat wij als sp.a, nu VOORUIT, bestuursverantwoordelijkheid hadden in de stad Sint-Truiden.

De laatste dagen is er ook in Sint-Truiden aandacht voor eventuele vervuiling door Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS).
Waar niet in Vlaanderen?
”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 92

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Wachtlijst voor sociale woningen in meer dan 8 op de 10 Limburgse gemeenten gegroeid

Deze vaststelling blijkt uit de recent bekend gemaakte cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

“Samen met het Studiecentrum Willy Claes maakte ik een analyse voor Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In Limburg staan voor de eerste keer meer dan 20.000 personen/gezinnen op de wachtlijst.”

Hieronder vindt u de perstekst en de gedetailleerde cijfers voor Limburg. (1)

Toegankelijkheid: neemt Vlaamse regering het serieus?

“Neen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde nog maar eens een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de ondersteuning van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.

Justitie en hulpverlening: beter op elkaar afstemmen

“Justitie en hulpverlening moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Het zogeheten ‘Plan S’ in Limburg kan daartoe een goede aanzet vormen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove kwam hierover tussen in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 29 juni 2021 naar aanleiding van parlementaire vragen van een aantal collega’s.

VOORUIT stemt tegen begrotingswijziging 2021 Vlaamse regering

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 29 juni 2021 heeft de eindstemming plaatsgehad over de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering.

Ik heb namens de VOORUIT fractie tegen gestemd, ook al zitten er voor ons een aantal eerder positieve elementen in deze begrotingswijziging. Maar deze begrotingsaanpassing light (BA light) valt terug op de begroting 2021, die voor ons als VOORUIT onvoldoende tegemoetkomt aan onze uitgangspunten.

Extra aandacht voor psychische problemen bij jongeren

Covid-19 heeft geleid tot heel wat psychische problemen bij de bevolking, ook bij de jongeren. 

De verschillende overheden moeten hier aandacht voor hebben”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Precies daarom heeft VOORUIT-fractieleider Gert Stas een bijkomend agendapunt toegevoegd aan de Openbare Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden van dinsdag 29 juni 2021.
Onderwerp: ‘Telefonische hulplijn voor jeugdorganisaties op kamp’.

“Proefapen aan de KU Leuven kregen 30 jaar lang geen drinkwater in het weekend!”

Dat is de titel van een persbericht van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw.
Animal Rights vzw houdt hier opnieuw een demonstratie tegen in Leuven op woensdag 30 juni 2021.

“De actie is gebaseerd op de informatie, die ik verkreeg na een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik blijf mij inzetten voor een afbouw van dierproeven. Als dieren dan toch gebruikt worden voor proeven, moet dat zo pijnloos mogelijk gebeuren.”

Hieronder vindt u het persbericht van Animal Rights vzw.

Gezonde(re) lucht

Wie kan er nu tegen gezonde(re) lucht zijn in gebouwen?

“In principe niemand”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
In feite zouden alle overheden een planning, organisatorisch en financieel, moeten opmaken om systematisch CO2-meters te plaatsen in alle openbare gebouwen.

Het onderwerp is nu actueel geworden met Covid-19, maar in feite gaat het over een permanent probleem.

De kwaliteit van lucht kan gemeten worden met een CO2-meter.
We ademen zuurstof en CO2 uit en meer CO2 betekent minder gezonde lucht.

Opnieuw meer graffiti in het straatbeeld?

“In mijn periode als burgemeester voerden wij een actief graffitibeleid.
Er zijn nog steeds heel wat tekenen -kunstwerken- hiervan te zien in het straatbeeld van Sint-Truiden.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Hier rond is niets meer gebeurd sedert 2012. Ik blijf nochtans geloven dat graffiti in de openbare ruimte heel wat voordelen heeft: sommige openbare ruimten opnieuw ‘heroveren’, lees opfrissen, jongeren creatief laten bezig zijn en illegale graffiti tegengaan.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen