Algemeen

Biedt koolstoflandbouw een mogelijke oplossing?

Koolstoflandbouw of ‘carbon-farming’ zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

In het kader van de Europese Unie (EU) is een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor koolstoflandbouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Welke zijn de mogelijkheden?
Kan er een verdienmodel voor de landbouwers uit ontstaan?
Welke initiatieven zal Vlaanderen hierrond nemen?

Terug op toer!

“Covid-19 is een harde periode geweest voor iedereen. En voor alle duidelijkheid: we moeten blijven opletten en de regels blijven respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Ook voor politici, zeker voor hen, die graag onder en tussen de mensen komen, is het geen gemakkelijke tijd geweest.
Ik geloof nog altijd dat het beste contact voor politici, zeker voor de gemeentepolitiek, het persoonlijk contact is.
De veelbesproken sociale media kunnen hoogstens enkel aanvullend werken.

Komt er een Europees dierenwelzijnslabel op voeding?

Op Europees niveau wordt onderzocht of er in het kader van de Farm to Fork-strategie geen etikettering van dierenwelzijn kan komen. Zo zou beter de toegevoegde waarde doorgegeven kunnen worden aan de volgende schakels in de voedselvoorzieningsketen.

Onverantwoord!

“Iedereen, die iets kent van bouwwerken en/of volksgezondheid, weet hoe gevaarlijk het is om blootgesteld te worden aan asbest”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.
“Aan personen en zeker aan personeel, die hiermee geconfronteerd worden, moet maximaal bescherming geboden worden.”

Culturele samenwerking tussen Nederland en België/Vlaanderen

“Er zijn een aantal initiatieven qua culturele samenwerking tussen Nederland en bij uitbreiding de Euregio en België/Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar te weinig.

Ik deel de kritiek dat Vlaanderen op dat vlak meer initiatief aan de dag zou moeten leggen.
Zeker naar Nederland toe met onze zelfde taal en onze gemeenschappelijke geschiedenis.

Nieuwsbrief nr. 90

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Te dikke huisdieren

“Te dikke huisdieren wordt een steeds groter probleem.
Voor henzelf uiteraard”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De media staan er vol van.
Het is nodig dat er preventieve en sensibiliserende maatregelen komen.
Dat gaat gebeuren via de dierenartsen antwoordde Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op mijn vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 16 juni 2021.

Subsidies platteland samen gooien

“Er gaan al zo weinig subsidies naar plattelandsbeleid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waarom ze dan niet meer groeperen?

Het zou een (beter) beleid mogelijk maken.
Voor wanneer is er een echt Vlaams horizontaal of transversaal plattelandsbeleid?
Waarbij er een globaal Vlaams plan komt met betrokkenheid van alle Vlaamse ministers en alle Vlaamse bevoegdheidsdomeinen. En met een echt samenwerkingsfederalisme met de federale overheid?

Aantal sociale woningen in Sint-Truiden blijft te laag

Uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat de stad Sint-Truiden qua aantal sociale woningen gemiddeld beter ‘scoort’ dan het Vlaams en het Limburgs gemiddelde. (1) (2)  

“Maar dat is niets om over te ‘triomferen’”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Rekenhof: begrotingsaanpassing light 2021

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement werden op dinsdag 15 juni 2021 de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering en de bemerkingen van het Rekenhof hierop besproken.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT- fractie als vast commissielid.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen