Algemeen

Zedendelinquenten streng straffen en goed opvolgen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement op dinsdag 19 april 2022.

“Er waren diverse mondelinge vragen voor Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) naar aanleiding van een aantal recente gebeurtenissen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ook ik stelde een vraag.

Eén van de problemen bij zedendelinquenten is dat ze vaak ‘hervallen’.” (1) (2)

Teveel medicatiegebruik bij ouderen

De Socialistische Mutualiteit heeft onlangs een studie gepubliceerd over het hoge medicatiegebruik
bij 75-plussers in het algemeen en in het laatste levensjaar in het bijzonder.

“Wat blijkt?”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gemiddelde gebruik van geneesmiddelen is toegenomen bij deze groep en senioren gebruiken vaak teveel medicijnen.
Gezondheidsexperts pleiten net voor minder gebruik van medicatie en een grondigere blik op het globale medisch dossier en eventueel een zorgplan alvorens medicatie voor te schrijven
.

Nieuwsbrief nr. 133

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Onderschat de moderne fruitteler niet

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 20 april 2022.

Een misdaadpreventieplatform voor heel Vlaanderen?

Via algoritmes de georganiseerde misdaad aanpakken en malafide bedrijven opsporen: wie kan daar nu tegen zijn? Ook VOORUIT steunt dat voorstel.
Alle middelen zijn in dat verband goed, maar voldoende realisme blijft het ordewoord.

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 20 april 2022.

Een slag onder de gordel

“Dat is wat de Trudo Boks Club krijgt van het stadsbestuur van Sint-Truiden bij de organisatie van hun boks meeting op zaterdag 30 april 2022 in het sportcomplex van Sint-Pieter, Olympialaan 10, Sint-Truiden”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Eddy El Herbouti en Ludwig Vandenhove.

“De vereniging Trudo Boks Club moet heel wat inspanningen doen om de nodige private sponsors te vinden voor dit evenement. En het is dan nog al logisch dat die sponsors binnen hun globale financiële bijdrage kunnen genieten van een gratis parkeerplaats.

Ambtenaren moeten rechtstreeks bereikbaar blijven

‘De fiscus’, lees de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, wil af van direct telefoon- en mailverkeer tussen de belastingplichtige en de behandelende ambtenaar. (1)

Een slechte zaak, zelfs onaanvaardbaar”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Voor mij betekent dat weer maar eens een achteruitgang van de dienstverlening.

Bevries indexering huurprijzen

“Ik volg mijn collega-VOORUIT Vlaams volksvertegenwoordiger Maxim Veys”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De indexering van de huurprijzen moet bevroren worden.

Er zijn al te weinig sociale woningen en geschikte en betaalbare woningen op de markt en nu zijn er nog de sterk stijgende huurprijzen als gevolg van de inflatie.

Vlaams Bermbesluit overtreden in Sint-Truiden

“Ga maar eens wandelen tussen de bloesems in Sint-Truiden en je kan op diverse plaatsen (onder andere het domein Speelhof en in Bevingen) op het grondgebied merken dat de bermen er al gemaaid zijn. Nochtans mag dit (nog niet) volgens het Vlaams Bermenbesluit van 27 juni 1984”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Artikel 3 is duidelijk: Begraasde bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden.
Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.
Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien.

BE-LE-VINGEN (IN BEVINGEN)

“Over enkele weken, meer bepaald op zaterdag 30 april 2022 om 15 uur, is het zover: de officiële opening van de volgende tentoonstelling van de vzw Kunst Groen ‘Be-le-vingen’ (in Bevingen)”, aldus voorzitter Ludwig Vandenhove.

Ik heb samen met Sonja van de gelegenheid gebruik gemaakt om op donderdag 14 april 2022 nog eens een wandeling te maken in de omgeving van de locaties waar een aantal kunstwerken gaan komen. De kunstwerken zullen onder andere tentoongesteld worden langs de natuurwandeling in Straeten (Bevingen) en in de vallei van de Cicindria.


 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen