Vlaanderen

De Vlaamse begroting: en het Rekenhof?

Op dinsdag 23 november 2021 vond de bespreking plaats van het ‘Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2022’ (1) in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

En toen werd het stil…

Na de overstromingen in Wallonië is de N-VA enkele keren met voorstellen gekomen, groots aangekondigd, om een zogeheten Vlaams crisiscentrum op te richten.

Onzin noem ik dat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hebben zowel Covid19, als de overstromingen in Wallonië niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Voor wanneer een transversaal plattelandsbeleid?

Bij de bespreking van de Vlaamse begroting 2022 heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nog maar eens aangekondigd dat er een nieuw ‘Vlaams Transversaal Plattelandsbeleidsplan’ komt.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Vlaams eenzaamheidsplan

Deze week is het eerste Vlaams eenzaamheidsplan gelanceerd. (1)

Een goede zaak, maar volstaat dit?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.
Neen, het is een stap in de goede richting van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, maar er is meer nodig.

Een CO2-meter in elke klas: eindelijk!

Het Overlegcomité (met vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen en de federale regering)  heeft op woensdag 17 november 2021 in het kader van de aanpak van de 4de Coronagolf eindelijk beslist om een CO2-meter te verplichten in elke klas.

Waarom heeft dat zolang moeten duren?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.
VOORUIT, specifiek collega Carolien Gennez, dringt daar al lang op aan.

Bedoelen ze dat met flexibiliteit?

‘Duizenden pakjes PostNL niet geleverd na inval sociale inspectie’. (1)

‘Gratis pakjes aan huis: het heeft zo zijn prijs’. (2)

‘Minderjarigen bezorgen pakjes voor PostNL’. (3)

“Het zijn maar enkele titels in de ochtendkranten van dinsdag 23 november 2021 over de onregelmatigheden, die sociale inspecteurs vastgesteld hebben bij koeriersbedrijf PostNL.
Dat is niet de eerste maal”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘De Vlaamse Veerkracht’

De Vlaamse regering heeft de relance maatregelen als gevolg van Covid19 in een globaal plan ‘De Vlaamse Veerkracht’ gegoten.

Ik wou weten wat heel de promotiecampagne kost, die Vlaanderen hierrond opgezet heeft”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat ik er een schriftelijke vraag rond gesteld heb aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon.

Vlaamse begroting 2022

Op dinsdag 16 november 2021 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement de algemene bespreking plaats van de Vlaamse begroting 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie en stelde een aantal technische en politieke vragen aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele.

Middelen plattelandsbeleid meer concentreren

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 17 november 2021 werd er gedebatteerd over de besteding van de Europese subsidies voor plattelandsbeleid.

Zou het niet beter zijn om de middelen voor plattelandsbeleid meer geconcentreerd in te zetten voor één of enkele projecten in plaats van nu voor vele promotoren?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.
“Het zou een echt beleid meer mogelijk maken in plaats van nu een eerder versplinterd beleid.”

Meer psychologische hulp voor ouderen graag

“Ik steun die oproep van de Vlaamse Ouderenraad”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse Ouderenraad zegt dat op basis van de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg, die ongeveer een jaar geleden werd opgestart en vraagt er nu extra aandacht voor in de Ouderenweek van maandag 15 tot en met zondag 21 november 2021.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen