Vlaanderen

Waterwinning en de gevolgen

De waterwinning in Heers (Rukkelingen-Loon) staat in voor de drinkwatervoorziening van een deel van Zuid-Limburg.

Een noodzakelijkheid, maar de inwoners uit de omgeving menen ernstige hinder te ondervinden als gevolg van die waterwinning”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Scheuren in de woningen, het brongebied in het Hornebos ligt volledig droog, het moerasgebied is verdwenen, bomen vallen om, etc.: kortom, een vervelende situatie.

Verbod op vee- en dierenmarkten?

Er zijn gelukkig steeds minder gemeenten, die nog vee- en/of dierenmarkten organiseren. De vraag stelt zich dan ook of er geen totaalverbod moet komen.

De bevolking wordt zich steeds meer en meer bewust van de negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren van deze manier van handel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Er zijn het transport en de leefomstandigheden waarin de dieren te koop worden aangeboden. Bovendien geeft dit aanleiding tot impulsaankopen.

Stalbranden serieus nemen

Stalbranden zijn een probleem, voor de getroffen landbouwers, maar ook voor de dieren.

Op dinsdag 14 september 2021 vond er in Sint-Niklaas andermaal een stalbrand plaats.
Alle 165.000 kooikippen, in drie kippenstallen, kwamen om het leven, uiteraard omdat ze in kooien opgesloten zitten.

Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw gaat het in 2021 al over de 19de stalbrand.

VOORUIT wil een doorgedreven renovatieplan voor woningen

“Het renovatieritme ligt in Vlaanderen veel te laag.
Enkel via een gecoördineerde en collectieve aanpak kan het Vlaams woningpark klimaatneutraal gemaakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu neemt de Vlaamse regering een aantal beperkte, maar ruim onvoldoende maatregelen qua collectieve renovatie van woningen.”

Met de pachtwet naar een nieuw landbouwmodel

Dat is de titel van een bijdrage van Vlaams VOORUIT volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de website van het tijdschrift Samenleving en Politiek (SAMPOL).

Hieronder vindt u het artikel.

Sluipende privatisering, ook bij de gemeentebesturen

“Er is steeds meer sluipende privatisering, ook bij gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik vind dat een gevaarlijke evolutie.

De gemeente Lummen gaat zelfs zover dat zij het omgevingsbeleid, onder andere het adviseren van omgevingsvergunningen, uitbesteed hebben aan een private firma.
De motivatie: onvoldoende eigen geschoold personeel
.

Europees stabiliteitspact: wat is de houding van Vlaanderen?

Er zijn stemmen, die opgaan om minder strenge begrotingsregels toe te passen vanuit de Europese Unie (EU) voor de diverse lidstaten. Met andere woorden, een soepeler Europees stabiliteitspact. Zo zouden bijvoorbeeld belangrijke investeringen, bepaalde relancemaatregelen en/of uitgaven voor klimaatmaatregelen buiten de begroting kunnen gehouden worden.

Werelddag van het verzet tegen Armoede

17 oktober is de jaarlijkse ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’.

Armoede is een probleem waar dagelijks moet aan gewerkt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We zijn in Vlaanderen welvarend en rijk genoeg opdat niemand echt armoede zou moeten lijden.
Een betere herverdeling en meer solidariteit, daar komt het op aan.”

 

Jeugddelinquentierecht: jongeren niet enkel opsluiten

In de vergadering van de verenigde commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement was er op dinsdag 12 oktober 2021 een bespreking en een stemming over een door het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel uit het decreet jeugddelinquentierecht.

Het Hof vond de invulling van de uitzonderlijke omstandigheden van de sanctie onvoldoende en onvoorspelbaar voor de langdurig gesloten begeleiding van voor minderjarigen tussen 12 en 16 jaar.

Wetgeving verkoop puppy’s moet strenger

Wallonië heeft de wetgeving met betrekking tot de broodfok en de verkoop van puppy’s serieus verstrengd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een voorbeeld zou moeten aan nemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het gaat mij vooral over het verbod dat Wallonië wil opleggen aan de verkoop van in het buitenland gekweekte puppy’s.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen