Vlaanderen

Agressie in het amateurvoetbal: hoe oplossen?

De laatste tijd zijn er heel wat berichten in de media over de toenemende agressie in het amateurvoetbal. Nog erger, ook in het jeugdvoetbal.
Na zeven speeldagen, half november, zouden er zich al om en bij de 190 gevallen van agressie voorgedaan hebben. (1)

“Ik vind dat verschrikkelijk, zeker als het over jeugdvoetbal gaat ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Voor alles blijft het toch een sport.

Geen toekomst meer voor Muziekodroom in Hasselt

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag, die Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gesteld heeft aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon (N-VA). (1)

“Het gaat weer om een belangrijke cultuurinstelling, die verdwijnt in Limburg”, zegt Ludwig Vandenhove.
Waarom heeft onze provincie als enige in Vlaanderen geen recht op zulke specifieke concertzaal, waar jongeren hun talenten kunnen tot ontwikkeling laten komen?

Veel te weinig handhaving op toegankelijkheid

“Ik heb het al een paar keer aangekaart in het Vlaams Parlement: er is veel te weinig controle en handhaving op het aspect toegankelijkheid.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid, die al van kracht is sedert maandag 1 maart 2010, blijft al te vaak nog dode letter”, aldus Ludwig Vandenhove.

Geen toekomst meer voor Muziekodroom in Hasselt

De Muziekodroom in Hasselt zal in 2023 moeten sluiten.
Daarmee valt het kloppend hart van de Limburgse muziekscene weg.
De reden: geen Vlaamse cultuursubsidies meer.

(Te)veel illegale visserij

“De controles, die de Europese lidstaten uitvoeren en de sancties, die ze opleggen in de strijd tegen de illegale visserij, schieten blijkbaar tekort.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Blauwe economie, maar niet ten koste van alles

“Het stuk(je) Belgische Noordzee wordt steeds meer intensief geëxploiteerd en gecommercialiseerd.
De zogeheten blauwe economie - economische activiteiten in of rond het water/de zee - kan heel wat voordelen opleveren. De vraag is echter ten koste van wat, onder andere de visvangst, de natuur en de omgeving”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voedselregio’s in Vlaanderen

“De collega’s van Groen hebben een conceptnota neergelegd over de verankering van voedselregio’s in Vlaanderen in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 26 oktober 2022. (1) 
Wij steunen als VOORUIT dat idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
 
“Ik heb aangedrongen op hoorzittingen en op een verdere behandeling van dit beleidsitem.
 
Het is een positief voorstel van Groen, waar niet minder dan 22 aanbevelingen in zitten.

Aantal zwerfkatten blijft (te) hoog

“Het aantal zwerfkatten blijft (te) hoog in Vlaanderen. Dat is onder andere gebleken tijdens de laatste zomervakantie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Diverse dierenasielen hebben opnieuw een noodkreet laten horen.

Daarom heb ik er tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 26 oktober opnieuw een vraag over gesteld aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Geen dolfijnen meer in gevangenschap in Vlaanderen

“Dat staat in het Vlaams regeerakkoord”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waar wacht Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  Ben Weyts dan op?

Bestuurlijke handhaving: federaal en/of Vlaams?

“Gemeenten en politiezones zouden zelf meer moeten kunnen handhaven en zelfs optreden, onder andere tegen de georganiseerde criminaliteit.
Ik ben daar al jaren een pleitbezorger van”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen