Vlaanderen

Hoe is het mogelijk?

De slachthuissector en de beroepsfederatie van dierenfokkers stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen het nieuwe dierenwelzijnsdecreet. (1)

Het nieuwe decreet voorziet in hogere straffen voor burgers en bedrijven, die dieren mishandelen en/of verwaarlozen.

Een terecht decreet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als VOORUIT hebben wij lang genoeg zelf gepleit voor strengere straffen en zelfs eigen voorstellen van decreet ingediend.

Actieplan hoogstamboomgaarden: volstaat dit?

Op donderdag 6 oktober 2022 werd het Vlaams actieplan voor de hoogstamboomgaarden voorgesteld op de site van Alten Biesen in Bilzen (Kasteelstraat 6). (1)
In 2016 heb ik als gedeputeerde en als voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (vzw RLHV) nog mee de aanzet gegeven voor dit plan.

“Zal dit plan volstaan?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hopelijk, maar als de betrokken Haspengouwse gemeenten niet meer gaan inzetten op handhaving vrees ik ervoor.

Uitzetten tamme eenden voor jacht: streng tegen optreden!

De laatste tijd zijn er een aantal berichten in de media verschenen met betrekking tot tamme eenden, die worden uitgezet voor de plezierjacht. (1)

Het is de schuld van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT)

“Dat was de samenvatting van het antwoord van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op mijn mondelinge vraag over de PANO-reportage rond de stikstofproblematiek.
Hij gebruikte woorden als ‘polariseren’ en ‘culpabiliseren’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Kuddebewakingshonden subsidiëren tegen de wolven?

“Kuddebewakingshonden zouden voor schaapsherders een bescherming kunnen bieden tegen de wolven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Overweegt de Vlaamse overheid om hier subsidies voor te voorzien?

Die vraag stelde ik aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 5 oktober 2022.
De minister heeft eerder in een kranteninterview aangegeven zulke subsidiëring te overwegen. (1)

Er is toch maar één Vlaamse begroting

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement op dinsdag 4 oktober 2022. Hij stelde er ook een aantal vragen aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele.
Aanleiding was het begrotingsontwerp 2023 dat Vlaanderen moet overmaken aan de Europese Unie (EU). (1)

En de energiefactuur van de ouderen?

“Nog meer dan de andere leeftijdscategorieën hebben heel wat senioren te kampen met financiële en/of andere problemen als gevolg van de hoge energieprijzen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Index is de beste bescherming voor de koopkracht van de bevolking

“Dat zei ik tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 5 oktober 2022”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ook heb ik nogmaals gewezen op onze VOORUIT voorstellen om de koopkracht te verhogen en om de diverse beroepscategorieën zo goed mogelijk te beschermen tegen de prijsstijgingen. Zo pleiten wij  om een Sociaal Energiefonds op te richten voor middenstanders en zelfstandigen.”

Hieronder vindt u de integrale tussenkomst. (1)

Uitstel voor leidingstraat Antwerpen-Ruhr

“Dat bleek op dinsdag 4 oktober 2022 in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde opnieuw een vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

De leidingstraat moet dienen om het transport van een aantal (chemische) stoffen mogelijk maken tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

Oude silobanden zouden weg moeten

Ik blijf die stelling herhalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat is het probleem?
Oude silobanden worden nog frequent (her)gebruikt in de landbouw, vooral om afdekzeilen vast te maken en te laten liggen.
Door dat massale hergebruik krijgen de runderen ongewild rubberdeeltjes en ijzerdraad naar binnen door te grazen op die weilanden.
Dat leidt tot blessures en schade aan de maag van de dieren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen