Vlaanderen

Zijn er te weinig dierenartsen?

“Zonder dierenartsen, geen gezonde dieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Voldoende kwalitatief opgeleide dierenartsen zijn nochtans belangrijk voor een goed dierenwelzijnsbeleid.

Er zijn voldoende jongeren, die starten met de opleiding Diergeneeskunde, maar de slaagpercentages liggen eerder aan de lage kant. Zo komt de kwaliteit en de internationale erkenning van de opleiding in het gedrang.

Minder dossiertaks betalen

“Samen met een aantal VOORUIT-collega’s (Bruno Tobback, Freya Van den Bossche, Katia Segers, Kurt De Loor en Maxim Veys) had ik een voorstel van decreet ingediend om de dossiertaks in bepaalde omstandigheden bij de aanvraag of bij een beroep voor een omgevingsvergunning te verminderen en/of af te schaffen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waterwinning en de gevolgen: het vervolg

“Naar aanleiding van de problemen voor de omgeving van de waterwinning in Heers (Rukkelingen- Loon) heb ik opnieuw een mondelinge vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 27 oktober 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Teveel antibioticagebruik bij dieren?

Uit recente cijfers van AniCura, een Europees netwerk van dierenklinieken en dierenartsenpraktijken, blijkt dat het antibioticagebruik bij kleine huisdieren in België zeer hoog is.
Het zou gaan om vier keer het wereldwijde streefdoel.

Teveel gebruik van antibiotica vergroot de kans op resistentie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Ik pleit voor een verantwoord antibioticagebruik.

Wie heeft gelijk? De schepen of de minister?

“Ik heb het over het dossier van het voormalige stort in Melveren (Sint-Truiden)”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik geloof in deze Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Collega gemeenteraadslid Peter Van Dam (Groen) had een extra punt over dit dossier toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 25 oktober 2021.

Structureel ingrijpen binnen de varkenssector

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 20 oktober 2021 was er andermaal een debat rond de huidige problemen binnen de Vlaamse varkenssector.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een vraag namens VOORUIT en nam deel aan het debat.

Ludwig Vandenhove: “De actuele problemen binnen de varkenshouderij zorgen momenteel voor moeilijke leefomstandigheden voor de betreffende gezinnen. Het is dan ook logisch dat er pogingen ondernomen worden om de situatie te verbeteren via Europese en/of Vlaamse steun.

Een Vlaams subsidieregister: een goede zaak

Er komt een Vlaams subsidieregister.

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “als VOORUIT zullen wij het decreet steunen. Het moet wel over alle subsidies gaan, dus zeker ook over de economische subsidies, onder andere aan bedrijven.

Het decreet lag ter bespreking en ter stemming tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 19 oktober 2021.

Waterwinning en de gevolgen

De waterwinning in Heers (Rukkelingen-Loon) staat in voor de drinkwatervoorziening van een deel van Zuid-Limburg.

Een noodzakelijkheid, maar de inwoners uit de omgeving menen ernstige hinder te ondervinden als gevolg van die waterwinning”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Scheuren in de woningen, het brongebied in het Hornebos ligt volledig droog, het moerasgebied is verdwenen, bomen vallen om, etc.: kortom, een vervelende situatie.

Verbod op vee- en dierenmarkten?

Er zijn gelukkig steeds minder gemeenten, die nog vee- en/of dierenmarkten organiseren. De vraag stelt zich dan ook of er geen totaalverbod moet komen.

De bevolking wordt zich steeds meer en meer bewust van de negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren van deze manier van handel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Er zijn het transport en de leefomstandigheden waarin de dieren te koop worden aangeboden. Bovendien geeft dit aanleiding tot impulsaankopen.

Stalbranden serieus nemen

Stalbranden zijn een probleem, voor de getroffen landbouwers, maar ook voor de dieren.

Op dinsdag 14 september 2021 vond er in Sint-Niklaas andermaal een stalbrand plaats.
Alle 165.000 kooikippen, in drie kippenstallen, kwamen om het leven, uiteraard omdat ze in kooien opgesloten zitten.

Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw gaat het in 2021 al over de 19de stalbrand.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen