Verplichte gemeenschapsdienst: geen succes

“Gelukkig”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Minder dan één op de drie Vlaamse gemeenten zal langdurig werklozen twee dagen per week verplichten om bepaalde jobs uit te voeren. (1)

Waarover gaat het?
Langdurige werklozen zouden gedurende maximaal 64 uren per week ‘relevante taken’ krijgen in de gemeente tegen een vergoeding van 1,30 euro boven de werkloosheidsuitkering.
Als de werkzoekende zonder geldige reden weigert, riskeert zij of hij een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de uitkering.

Ik ben het eens dat er alles moet aan gedaan worden om werklozen te motiveren om aan de slag te gaan en dat er tegen echte werkonwilligen moet opgetreden worden, maar dit is geen ernstige oplossing.
Het is eerder om dat gedeelte van de bevolking, die vinden dat die ‘luie werklozen eindelijk aan het werk moeten gezet worden’, tevreden te stellen.
De verplichte gemeenschapsdienst is er vooral gekomen op vraag van Open Vld.

Toch raar dat de Vlaamse regering zulke maatregel neemt, maar inmiddels fors bespaart op de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Het is nochtans precies de VDAB, die ervoor moet zorgen langdurige werklozen naar de arbeidsmarkt toe te leiden.

Laat het duidelijk zijn: er zijn nog heel wat gemeenschapstaken te doen, maar dan moet dat wel kunnen aan degelijke arbeidsvoorwaarden. Ik denk bijvoorbeeld aan de huidige problemen rond het station van Sint-Truiden: één of enkele permanente gemeenschapswachten zouden de sociale controle enorm verhogen.
Een ander voorbeeld: zwerfvuil opruimen.

Die verplichte gemeenschapsdienst is helemaal iets anders dan de basisbaan, die VOORUIT voorstelt.
Als na een intensief traject van twee jaar blijkt dat iemand geen aansluiting vindt tot de arbeidsmarkt, is het enige juiste antwoord dat er voorzien wordt in maatschappelijke zinvolle basisbanen.
Als de overheid iemand twee jaar in activeringsprojecten steekt en daaruit blijkt dat die aansluiting niet lukt, moet er een basisbaan aangeboden worden.
Wat is een basisbaan? Een volwaardige job aan het minimuminkomen met opbouw van sociale rechten op maat van de werkzoekende. (2)
Het is één van de voorstellen waarmee VOORUIT volgend jaar naar de verkiezingen trekt.

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft op donderdag 24 augustus 2023 terecht actie gevoerd tegen deze verplichte gemeenschapsdienst. (3)

Neen, met zulke aanpak gaan we de tewerkstellingsgraad in Vlaanderen niet verhogen.”