Vlaanderen

Bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouw

De bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouw. Bovendien kan die kwaliteit een rol spelen in het beleid tegen CO2.

De Europese Unie (EU) heeft er een heel beleid rond uitgewerkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 17 november 2021 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid hoe Vlaanderen denkt in te spelen op deze Europese plannen.

Begroting 2022 Justitie en Handhaving

Op dinsdag 16 november 2021 vond de bespreking plaats van de Beleids-en begrotingstoelichting (BBT) Justitie en Handhaving in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.

Na de toelichting van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deed Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een tussenkomst en stelde hij een aantal vragen.

Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)

“De Vlaamse regering heeft een nieuw ‘speeltje’ gevonden: de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De VBH wil de diverse uitgavenposten van de Vlaamse begroting doorlichten en kritisch bekijken.
De bedoeling is om de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken
.

Otters in Vlaanderen

“De otter is duidelijk bezig aan een opmars in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is de bevestiging dat het -soms- de goede richting uitgaat met de natuur.

En maar (af)wachten…

“Het is met de stikstofproblematiek hetzelfde als met de klimaatdiscussie als het over de landbouw gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De echte noodzakelijke beslissingen worden steeds maar uitgesteld en vooruitgeschoven.”

Dat is weer maar eens gebleken naar aanleiding van een aantal parlementaire vragen met betrekking tot de Vlaamse stikstofproblematiek in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 10 november 2021.

Prijzen woonzorgcentra beter controleren

“Wij willen als VOORUIT dat er strengere controles gebeuren op de huurprijzen in Vlaamse woonzorgcentra.
Het gaat hierbij (vooral) om de commerciële sector” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is al erg genoeg dat er zoveel commerciële woonzorgcentra bestaan in Vlaanderen, laat staan dat er dan nog eens exuberante huurprijzen gevraagd worden.

Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed

“Als het goed is, moet dat ook gezegd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Je kan altijd kritiek hebben, maar het Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed.

Ik stemde daarom voor de begroting en het programmadecreet 2022 in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 10 november 2021.

Ik stelde wel een aantal vragen en deed een aantal suggesties:

Red het klimaat

Het Vlaams klimaatplan voor de landbouw is gerommel in de marge. We moeten de schaalvergroting en industrialisering van de landbouw een halt toeroepen en serieus nadenken over het afbouwen van het aantal varkens en koeien.

 

En de landbouw binnen het Vlaams klimaatplan?

“Wordt de landbouw teveel ‘gespaard’ in het Vlaams klimaatplan? Voor mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die in het Vlaams parlement deel uitmaakt van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

De landbouw is één van de sectoren, die zorgt voor veel CO2-uitstoot. Bijgevolg  moet er permanent gekeken worden wat er kan gebeuren op het vlak van de vermindering van die CO2-uitstoot.

Maak samen met VOORUIT het verschil!

“Het is altijd mijn ambitie geweest  om de politiek dichter bij de mensen te brengen en omgekeerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Alle vormen van inspraak en participatie zijn bijgevolg voor mij een goede zaak.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen