Drinkwater is een kostbaar goed

"Iedereen blijft ervan uitgaan dat ons drinkwater onaantastbaar is, maar dat is niet zo", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Er is geen reden tot paniek, maar toch.

Ik steun de oproep van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) dat het nieuwe pesticidenplan dat Vlaanderen na de zomer moet opstellen prioritair onze drinkwaterbronnen moet beschermen.
Recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Watergroep wijzen op bepaalde plaatsen op de hoge aanwezigheid van actieve stoffen uit pesticiden. (1) 

Ik heb rond de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen en de vervuiling als gevolg ervan al diverse (mondelinge en schriftelijke) vragen gesteld aan Vlaams minister Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Het volstaat niet meer dat we ons beperken tot het in kaart brengen van de situatie.
Het probleem moet bij de bron aangepakt worden: vooral in die gebieden, waar het drinkwater wordt gewonnen.
Soms worden de normen voor bepaalde stoffen overschreden en zijn deze slechts moeilijk en/of met aangepaste behandelingen te verwijderen uit het water.
Vlaanderen is extra kwetsbaar, omdat we kleine grondwatervoorraden hebben per hoofd van de bevolking. 

Wat moet er gebeuren?
-Het gebruik van pesticiden minimaliseren of zelfs volledig verbieden.
-Een efficiënte bescherming van bufferzones.
-Een verbod van stoffen, die amper uit het water te zuiveren zijn.
-Een strengere wetgeving rond drainages.
-Eventuele financiële tussenkomsten voor landbouwers richting pesticiden vrije landbouw.

Ik zal vanuit VOORUIT alleszins nauw opvolgen dat de Vlaamse regering maximaal rekening houdt met deze suggesties.

Het bewustzijn bij de bevolking moet groeien dat betaalbaar, drinkbaar water niet zo vanzelfsprekend blijft."