mei 2023

Rechts, verkiezingen en cultuur

Rechts wint de verkiezingenmaar verliest de cultuur. Nochtans is cultuur voor rechts de inzet van de verkiezingen. De meest positieve lezing van die paradox is dat het om een gewone dialectische dynamiek gaat: progressieven verleggen de grenzen, conservatieven stribbelen tegen, maar schuiven uiteindelijk mee op.

Politieke participatie van senioren

Op dinsdag 23 mei 2023 is de resolutie van VOORUIT over de politieke participatie van senioren behandeld in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement.

Met VOORUIT blijven wij betreuren dat de opkomstplicht is afgeschaft voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wij hebben als VOORUIT daar dan ook tegengestemd in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Mooie jaren’

‘Mooie jaren’ is de titel van een toneelstuk van Het nieuwstedelijk. (1)

“Op vrijdag 19 mei 2023 vond de première plaats in het cultureel centrum in Hasselt, Kunstlaan 5.
Sonja en ik waren aanwezig”, zegt Ludwig Vandenhove.

“‘Mooie jaren’ is gemaakt op vraag van de Universiteit Hasselt (UHasselt) naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de instelling.

De geschiedenis van de UHasselt kan niet los gezien worden van de geschiedenis van de provincie Limburg. En dat komt in deze productie heel goed tot uiting.

Hoe erg is de dreiging van het bacterievuur?

“De bedreiging van bacterievuur voor onze fruitsector in het algemeen en de perenteelt in het bijzonder is weer bijzonder actueel (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 17 mei 2023.

Voorzitter van de gemeenteraad

“Telkens als de gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) belet is, mag ik als gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de gemeenteraad van Sint-Truiden voorzitten”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Op maandag 22 mei 2023 was het weer zover. Het is zo eens iets anders.

Het is nu de derde maal dat dit gebeurt: de eerste keer met de vaccinatieperikelen van toenmalig burgemeester Veerle Heeren (cd&v) en de mogelijke betrokkenheid van de raadsvoorzitter als cd&v’er en tweemaal tijdens zijn verlof.

Problemen bij assistentiewoningen

“Er loopt van alles verkeerd binnen de privégroepen, die zich met de éne of andere vorm van opvang van bejaarden bezighouden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Als VOORUIT volgen we dat strikt op en aarzelen we niet om praktijken, die niet door de beugel kunnen, aan te klagen binnen en buiten het Vlaams Parlement. Bovendien dringen wij aan op meer en systematische inspecties vanuit Vlaanderen.

Spaarrente moet omhoog!

“De spaarrente moet omhoog (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zullen daar als VOORUIT voor blijven vechten in de federale regering en in het federaal parlement.

Het moet gedaan zijn dat banken winsten blijven maken op kap van de eigen klanten. Bovendien bouwen ze de dienstverlening constant af, net om die hogere winsten te kunnen maken. Denken we maar aan de systematische vermindering van het aantal bankautomaten. (2)

Resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’ unaniem goedgekeurd

“De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 17 mei 2023 unaniem de resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’ goedgekeurd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ben medeondertekenaar namens VOORUIT.

“Vooruit wil hondenschool verplichten voor nieuwe baasjes in strijd tegen dierenmishandeling”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023. (1)

Het aantal meldingen van dierenmishandeling bereikte in 2022 een nieuw hoogtepunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit een aantal cijfers, die ik schriftelijk opvroeg aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Het Limburggevoel

Het gevoel dat je niet kunt rekenen op anderen, dat je het best zelf de handen uit de mouwen steekt en het geloof dat je het ook zelf kunt: dat is het LimburggevoelEen Limburger heeft niemand anders nodig.

Leesvaardigheid en leesniveau Vlaamse kinderen moet omhoog

“Uit het internationaal onderzoek Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) blijkt dat de leesvaardigheid en het leesniveau van Vlaamse tienjarigen het laagste is van heel Europa”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. (1)

Hoe komt dat?
Dat moet veranderen.

Op woensdag 17 mei 2023 vond in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats rond de resultaten van deze studie en vooral hoe Vlaanderen hiermee moet omgaan en het beter kan doen.

Nieuwsbrief nr. 189

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

‘Tussen de peren’

Televisie Limburg (TVL) heeft een interview gedaan met Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ‘tussen de peren’ omtrent zijn standpunt rond het bacterievuur dat een groot gevaar betekent voor de fruitsector in Haspengouw.

Pagina's