Rechts, verkiezingen en cultuur

Rechts wint de verkiezingen, maar verliest de cultuur. Nochtans is cultuur voor rechts de inzet van de verkiezingen. De meest positieve lezing van die paradox is dat het om een gewone dialectische dynamiek gaat: progressieven verleggen de grenzen, conservatieven stribbelen tegen, maar schuiven uiteindelijk mee op. (1)