Hoe erg is de dreiging van het bacterievuur?

“De bedreiging van bacterievuur voor onze fruitsector in het algemeen en de perenteelt in het bijzonder is weer bijzonder actueel (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 17 mei 2023.

Hoe groot is de concrete omvang van het probleem?
Zijn er concrete plannen om hier iets aan te doen?
Komt er een herinvoering van de meldingsplicht bij bacterievuur?
Is er overleg met de betrokken gemeentebesturen over de aanpak?

Een op te volgen probleem!”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)