mei 2023

Brustem Bedieën

Op donderdag 4 mei 2023 eens lekker gaan eten met Nadine Loix, onze lokale VOORUIT-verantwoordelijke, in het buurtrestaurant ‘Brustem Bedieën’ in zaal Burchtheem, Burggracht 5 in de deelgemeente Brustem (Sint-Truiden).

Nieuwsbrief nr. 187

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Dansnamiddag met gastoptreden Freddy Davis

“Komende zondag 7 mei 2023 is het weer zover, onze traditionele dansnamiddag.
Dit keer met een gastoptreden van Freddy Davis”, zegt Ludwig Vandenhove.

Kom gerust eens langs.”

2 miljard euro voor de eerste levensjaren

“Dat is wat wij als VOORUIT bijkomend willen investeren in kinderen.
Een ambitieus, maar realistisch plan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Situaties, zoals lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen en taalachterstand, kortom kinderarmoede, moeten echt aangepakt worden.
Gelijke kansen voor elk kind, daar komt het op aan. (1)(2)(3)

Vlaamse vlaggen bij wielerwedstrijden

“Ik krijg regelmatig vragen van wielerliefhebbers, die zich niet kunnen vereenzelvigen met de grote aanwezigheid van Vlaamse vlaggen tijdens wielerwedstrijden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Betrokkenen tillen vooral zwaar aan het feit dat het meestal zwarte leeuwen- of collaboratievlaggen zijn en geen officiële Vlaamse leeuwenvlaggen. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de meest recente Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april 2023.

SELECT 2023

Tot en met zondag 4 juni loopt in de kapel van Birgittijnenklooster in Borgloon, Nieuwland 11 de tentoonstelling SELECT 2023.

“Op zondag 30 april 2023 woonde ik samen met Sonja de opening bij van het initiatief”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Niet in de traditionele Gasthuiskapel, Graethempoort 3b, wel in het Birgittijnenklooster.
Reden: de werken in het kader van het belevingscentrum over de graven van Loon. (1)

Tags:

Dierenasielen zitten overvol: er moet iets gebeuren

“Dierenasielen zitten overvol, er moeten dieren, die soms "thuis" in erbarmelijke omstandigheden leven, geweigerd worden en vrijwilligers in de asielen raken gedemotiveerd, net zoals gemeenten en politiekorpsen, die goed hun best doen op het vlak van handhaving van het dierenwelzijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Arm zijn

Mensen zijn hier zo arm dat ze alleen maar geld hebben. 

Nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden

“Assistentiehonden kunnen een belangrijke ondersteuning betekenen voor personen met een handicap.
Zij kunnen personen met diverse vormen van handicaps bijstaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In het Vlaams parlement is over de democratische partijgrenzen heen gewerkt aan een resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’.
Het is een goede zaak dat dit partijoverschrijdend gebeurd is.

Debatteer mee over het VOORUIT-verkiezingsprogramma

“VOORUIT heeft reeds een aantal teksten klaar voor de verkiezingsprogramma’s voor de federale en Vlaamse verkiezingen
Andere thema’s komen laten nog aan bod.

Wij willen iedereen, leden en niet-leden, de kans geven om er haar/zijn gedacht over te zeggen en eventuele bemerkingen te formuleren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Niet voor herhaling vatbaar”

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove over de illegale raveparty in Brustem, deelgemeente van Sint-Truiden.

“Gedane zaken nemen geen keer”, aldus Ludwig Vandenhove. “Maar het is mijn overtuiging dat alle overheden samen moeten bekijken hoe dergelijke manifestaties in de toekomst kunnen vermeden worden.

Deze gebeurtenis heeft zich voorgedaan in Sint-Truiden, maar ook de federale en Vlaamse overheid moeten hier, naast de stad Sint-Truiden, conclusies uit trekken.

Geloofsovertuigingen verplichten om reserves aan te wenden

“Tot nu toe is het zo dat gemeenten en/of provincies eredienstbesturen niet kunnen verplichten om reserves aan te spreken voor investeringen in een eredienstgebouw. Deze regeling geldt evenzeer als die reserves opgebouwd zijn via eerder toegestane gemeentelijke of provinciale toelagen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's