Politieke participatie van senioren

Op dinsdag 23 mei 2023 is de resolutie van VOORUIT over de politieke participatie van senioren behandeld in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement.

Met VOORUIT blijven wij betreuren dat de opkomstplicht is afgeschaft voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wij hebben als VOORUIT daar dan ook tegengestemd in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met deze resolutie doen wij een oproep dat Vlaanderen initiatieven zou nemen naar de gemeenten toe om de specifieke groep van senioren toch te overhalen van naar de stembus te gaan. Zo pleiten wij onder andere voor gezamenlijk georganiseerd vervoer naar de stemlokalen en voor de organisatie van kiesburelen dichtbij en/of in woonzorgcentra.
De resolutie is ondertekend door de collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers Freya Van den Bossche, Hannes Anaf Conner Rousseau, Kurt De Loor, Maxim Veys en door mijzelf.

Positief: de resolutie is niet weggestemd door de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid zoals dat meestal gebeurt met voorstellen vanuit de oppositie, ze is enkel opgeschort.
Er zullen een aantal hoorzittingen georganiseerd worden met specialisten om na te gaan welke specifieke maatregelen mogelijk en/of nodig zijn voor diverse bevolkingscategorieën.

Wordt dus vervolgd.”

Hieronder vindt u de resolutie. (1)